<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: kvadratura

0)

KVADRATURA (360/4 = 90°, orbis ± 6°) bývá tradičně považována za aspekt zhoubný, který působí těžkosti, nemoci, ba i smrt. Je charakterizována čtyřkou, symbolem hmotného světa. Známe ji jako čtyři živly, světové strany, roční doby. V HA značí očistnou krizi, tvůrčí napětí, hledání konkrétní formy, zhmotnění a konstrukci. Divergentní fáze (90°) odpovídá krizi v činnosti, konvergentní fáze (270°) krizi vědomí.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Kvadratura působí více na pláni hmotné, tedy na tělo, zdraví, majetek. Úinek kvadratury je nepříznivý a trvalý. Je to aspekt smrti, omezení zlých zvyků, naznauje boj a překážky. Na poli duševním lze vliv kvadratury překonati.
(Kefer)

-------- (?)