<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Jupiter

0)

JUPITER je typicky společenská planeta. Je to postupná expanze jedince do společnosti. Tradičně bývá spojován s prosperitou, úspěchem a šťastnými okolnostmi. Je zobrazován jako muž středních let, který zastává významnou společenskou funkci finanční, filosofickou, náboženskou, vědeckou, učitelskou nebo právní. Je to archetyp učitele, na rozdíl od Merkura - žáka. V HA symbolizuje funkci, která nejen udržuje, ale i rozšiřuje martické impulsy, proces individuální asimilace společenského vědomí. Je to vize a rozšiřování vlastního vědomí stejně jako společenských nebo filosofických obzorů. Jeho retrogradita naznačuje společenský odstup nebo život zasvěcený službě vyššímu principu. Jupiter představuje na všech úrovních princip expanze a rozvoje, na biologické úrovni navíc přijímání potravy a výstřelky s tím spojené. Na společensko-kulturní úrovni je to organizovaná spolupráce a kolektivní civilizační aktivita. Na individuální úrovni je to způsob, jímž společenský status a skupinové zkušenosti přiměly jedince prosazovat svoji jedinečnost, hrdost, překonání strachu z individuálního nezdaru, anebo pýcha, touha po slávě a obdivu, bohatství, mesiášský komplex, paranoia. Na transpersonální úrovni je to nezbytná a nefalšovaná pokora a soucit s ostatními živými bytostmi, nebo naopak pocit nadřazenosti nad ostatními, kteří se tak vysoko nedostali.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Jupiter je principem plnosti bytí, souhrnem všech sil, jež cílíck dokonalému prožití a ke spojení s vyššímiúrovněmi jsooooucna. Metafysicky je rozumem. Astrologicky symbolisuje štěstí, spravedlnost, duchovní, duševní i fyzická dobra. V horoskopu je ukazovatelem zdraví, radosti ze života, optimismu, bohatství, ušlechtilosti, ctnosti, oddanosti, humanity, moudrosti a lásky k pravdě. Při poškození naznačuje zlo plynoucí za zbytnělého dobra, licoměrnost, požitkářství, sebepřecenění, nadutost, zvrat všech dobrých jupiterských vlastností. Přesto však nikdy takoví lidé nejsou zcela špatní. Sprosté činy zůstávají jim vždy cizími.
(Kefer)

-------- (?)