<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: hvězdy a dvojhvězdy

0)

Hvězdy jsou žhavé plynné koule podobné našemu Slunci, ale tak nesmírně vzdálené, že je vidíme velmi slabě jako pouhé body.(Barvy hvězd jsou různé, od bílé přes žlutou, oranžovou až do červené. Sirius je příkladem bílé hvězdy, Capella je žlutá, Aldebaran oranžový a Betelgeuse červená.)
Mnoho hvězd pozorovatelných na nebi jeví se tak blízko sebe, že je namístě domněnka o jejich fysikální závislosti. U mnohých se skutečně ukázalo, že jsou na sebe vázány vzájemnou gravitací a obíhají kolem společného těžiště. Nazývají se fyzickými dvojhvězdami na rozdíl od dvojhvězd optických, které se jen blízko sebe promítají, ale ve skutečnosti spolu vůbec nesouvisí. Příkladem fyzické dvojhvězdy je Mizar ve Velkém vozu.
Zákrytové dvojhvězdy jsou takové, u kterých při vzájemném obíhání dochází k vzájemnému zakrývání, čímž se periodicky mění jasnost systému - pokud jde o dvojhvězdy, jejichž rovina dráhy prochází Zemí. Příkladem takové zákrytové proměnné je Algol.

Pro hvězdy (včetně Slunce a Luny) používá astrologie souborné názvy „planety“ a „stálice“.

-------- (?)