<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: hexagram

0)

hexagram - planetární konfigurace ve tvaru šestiúhelníku - šesticípé (Davidovy)hvězdy. Je prolnutím živlových trigonů stejné polarity (oheň a vzduch nebo voda a země). Konfigurace propojuje vědomí (opozice), pochopení (triny) a produktivitu (sextily).

-------- (?)