<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: halbsumy

0)

Halbsumy, neboli midpunkty, jsou citlivé body, které leží na poloviční vzdálenosti na ekliptice mezi dvěma planetami. Tyto body nabývají na významu tehdy, prochází-li jimi v těsném orbisu 1° třetí planeta. Teorii halbsum převedla do praxe německá škola Reinholda Ebertina, v jehož knize Kombination der Gestirneinflüsse je uveden význam více než tisíce různých konjunkcí planet s midpunkty. Mají velký význam zejména pro lékařskou astrologii.

-------- (?)