<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: elevovaná planeta

0)

Čím blíže je planeta Mediu Coeli, tím působí silněji. Astrologicky říkáme, že planeta bližší Mediu Coeli je elevovaná nad tou, která je dále od Media Coeli.

-------- (?)