<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: domy koncové

0)

Domy koncové (proměnné), neboli padající, leží na konci kvadrantu a přiléhají k další ose horoskopu. Jsou to domy 3., 6., 9. a 12. Planety v jejich prvních dvou třetinách jsou považovány za velmi slabé, zatímco planety ve třetině přiléhající k další ose jsou stejně silné jako planety rohové.

-------- (?)