<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: domy - zákl. charakteristiky

0)

domy: prostory ke sbírání zkušeností a rozvoj

1. - 6. dům individuální rozvoj
7. - 12. dům rozvoj v rámci kolektivu

1. zkušenost cesty k sobě
2. zkušenost s materiálem
3. zkušenost s pohybem v blízkém prostředí
4. zkušenost se zajišťováním osobního bezpečí
5. zkušenost s tvorbou
6. zkušenost s tříbením a přípravou na setkání s ostatními jedinci v kolektivu

7. zkušenost setkáni s ostatními lidmi
8. zkušenost splynutí s těmi s nimiž jsme se setkali v 7.
9. zkušenost s pohybem v dalekém a vysokém prostoru s velmi cizími lidmi s nimiž jsme nesplynuli v 8.
10. návrat z ciziny a převzetí společenské pozice na základě zkušeností 9.
11. na základě zkušeností 9. a 10. snaha o tkrok vpřed (kolektivní transformaci)
12. hodnocení zkušeností celého cyklu a příprava na přerození v 1. domě

(Turnovský)

-------- (?)
1)

1. – JSEM, logika
2. – MÁM, poetika
3. – UMÍM (vím), rétorika
4. – VYCHÁZÍM/POCHÁZÍM, tradice, historie
5. – ŽIJI (planu), erotika
6. – PRACUJI (nebo jsem nemocen), hygiena, kritika
7. – SPOLUPRACUJI (nebo se přu), estetika
8. – PŘIJÍMÁM/VNÍMÁM, chirurgie (společnosti)
9. – VĚŘÍM (poznání), taktika
10. – CÍLÍM/SMĚŘUJI, strategie
11. – SDĚLUJI, politika
12. – PŘEMÁHÁM/PODLÉHÁM, etika

(Rastokin)

-------- (?)