<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: domy

0)

Spojnice Ascendentu s Descendentem představuje v dvojrozměrném zobrazení horizont, který dělí horoskop na dvě polokoule - hemisféry - horní a dolní, denní a noční. Spojnice Media Coeli s Immem Coeli představuje místní poledník, meridián, který dělí horoskop na hemisféru východní a západní. V astrologii se udržel zvyk starých map zakreslovat východ a tedy Ascendent na levé straně a západ - Descendent - na straně pravé. Spojnice Ascendentu (AS) a Descendentu (DS), Media Coeli (MC) a Immum Coeli (IC) se nazývají hlavní osy horoskopu, který dělí na čtvrtiny - kvadranty, obdoby čtyř ročních dob.
Stejně jako roční doby, i kvadranty mají tři fáze. Dostáváme tak dvanáct na sebe navazujících polí, obdob znamení zvěrokruhu, dvanáct horizontálních, individuálních domů. Říká se jim také „zemské sektory“, zatímco znamení zvěrokruhu jsou „nebeské sektory“. Je to tedy dělení na dvanáct částí, které člení místní sféru od pólu k pólu jako pomeranč rozdělený na dílky. Z hlediska vlastního výpočtu domů se ustálilo několik metod nazývaných většinou po svých objevitelích. Jsou to domy např. Placidovy, Campanovy, Regiomontanovy, Kochovy, Porfyriovy a mnohé další. Program nabízí i domy topocentrické a ekvální.
Výpočet polohy domů se nazývá domifikace; je pro ni několik systémů. Některé z nich dělí sféru na dvanáct stejných pásem o 30° (v dvojrozměrném zobrazení pak logicky tato pásma nejsou stejně velká). Jiné berou v úvahu zeměpisnou šířku místa a rozdělují ji na nestejné domy, počínající Ascendentem. V šířce rovníku, tedy v tom místě zeměkoule, kde délka dnů a nocí je naprosto stejná, tomu odpovídají i domy, ale čím více se od něho vzdalují a blíží se k pólům, tím zřejmější je jejich rozdíl ve stupních.
Obdobně jako o znameních zvěrokruhu můžeme říci o domech, že jsou vlastně osobním zodiakem každé události. Symbolicky 1. dům odpovídá 1. úseku ekliptiky neboli Beranovi, 2. dům Býku atd.

-------- (?)