<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: direkce primární

0)

Primární direkce jsou predikční a rektifikační technikou vyžadující dobré znalosti sférické geometrie. Tato metoda v sobě velmi důmyslným způsobem zahrnuje všechny tři souřadné systémy - obzorníkový, rovníkový i ekliptikální.
Základními pojmy jsou SIGNIFIKÁTOR a PROMISOR, určitá místa na nebeské sféře, která jsou pevně definovaná okamžikem narození a koordinací místa narozeni. Signifikátor určuje předmět události a může jím být prakticky každý prvek horoskopu. Promisor určuje typ události a může jím být opět každý prvek horoskopu; mimo to dále jeho aspekty, antiscie, halbsumy apod. Direkční oblouk mezi signifikátorem a promisorem v rektascenzi pak určuje časový interval od narození po událost.
Vlastní direkční oblouk je definován jako rozdíl rektascenzí průmětů signifikátoru a promisoru na danou rovnoběžku. Je-li rektascenze promisoru větší než rektascenze signifikátoru, jedná se o direktní primární direkci, v opačném případě o konverzní.

-------- (?)