<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: descendent

0)

Descendent je místo na západě, kde se ekliptika protíná s obzorem a mizí pod ním. Jedná se o protilehlý bod Ascendentu (je analogií večera, podzimu, stáří).

-------- (?)