<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: deklinace

0)

Deklinace je vzdálenost hvězdy od rovníku, měřená na kruhu vedeném oběma póly světového rovníku a hvězdou. Odpovídá pozemské zeměpisné šířce a je severní, je-li hvězda mezi severním pólem a rovníkem, nebo jižní, je-li mezi rovníkem a jižním pólem. Deklinaci měříme ve stupních, a to na sever od světového rovníku kladně a na jih záporně.

-------- (?)