<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: cykly

0)

Tranzitní cyklus, strukturovaný vztahem pohybující se planety zejména vůči její vlastní pozici v nativitě, je vztahem GENERICKÝM (Alexander Ruperti) - společným všem příslušníkům lidského rodu. Krize, které tyto cykly popisují, jsou společné všem lidem, protože všichni postupně procházejí stejným věkem. Tyto cykly se vztahují na všechny planety po Urana včetně, neboť je teoreticky možné prožít celý Uranův 84 letý cyklus. Generické cykly nenaznačují vnější události, ale spíš etapy vnitřního procesu růstu, vývoje a úpadku, podle povahy planety.
INDIVIDUÁLNÍ CYKLUS se vztahuje k průchodu planety kvadranty a domy. Individuální cyklus planet od Luny a Slunce po Saturna začíná v okamžiku, kdy planeta prochází ascendentem a ocitá se v prvním domu, u planet Urana, Neptuna a Pluta individuální cyklus začíná průchpdem první hlavní osy horoskopu IC, DS, MC, AS, tedy když dosáhnou poprvé rohového, aktivního domu.

-------- (?)