<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: composite chart/složený horoskop

0)

Composite chart (neboli složený, součtový, kompozitní horoskop) se počítá z polovičních vzdáleností, halbsum stejných prvků v nativitách dvou lidí. Složený horoskop je horoskop ryze symbolický a nelze k němu použít žádnou predikční techniku.

-------- (?)