<= Index  <= Zpět   



Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: čas efemeridový

0)

Efemeridový čas ET, jako důsledek nepravidelného otáčení Země, vypočítáme přičtením časové diference k UT/GMT.
Časová diference delta T = rozdíl mezi délkou vteřiny na počátku století a současnou délkou vteřiny, počítáno v UT/GMT. Rozdíly jsou stanovovány empiricky, tj. zpětně pro každý rok nebo dopředu - aproximací.

-------- (?)