<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: bod duchovní

0)

Pokud lunární fázi od Ascendentu odečteme, získáme Bod duchovní (Pars Spiriti), který nám ukazuje způsob, jakým můžeme dosáhnout duchovního úspěchu.

-------- (?)
1)

Bod duchovní je místem, kde navazujeme na tradice, vyjadřuje naše postoje k minulosti.

-------- (?)