<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: astrologie

0)

Protože se astrologie opírá o astronomické údaje, i ona pracuje s objektivním časem a jeho cykly. Ale astrologie není jen studiem studiem nebeských cyklů jako takových; je to METODA INTERPRETACE VÝZNAMU TĚCHTO CYKLŮ VZHLEDEM K MOŽNOSTI RŮSTU JEDNOTLIVCŮ. Jejím úkolem není jednoduše říkat, co se v určitém okamžiku objektivního času stane. Jejím hlavním cílem, má-li být věrna svému nejvyššímu a nejopravdovějšímu poslání v lidských věcech - je ukázat možnosti individuálního rozvoje, pro které jsou charakteristické významné body obratu v cyklu lidského života. Nemá - nebo neměla by mít - nic společného s tím, co diktuje společný, kosmický osud; namísto toho musí zkoumat příležitosti, které se z neúprosné a pevně dané matrice objektivního času pro jednotlivce mohou vynořit, a tyto příležitosti transformovat do tvůrčí svobody subjektivní doby trvání.
(Dane Rudhyar/Lunační cyklus)

-------- (?)