<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: aspekty základní

0)

konjunkce (východiska), opozice (vjem), trigon (myšlenka), kvadratura (čin), sextil (produkt)

-------- (?)