<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: aspekt

0)

Význam prvků horoskopu je ovlivňován i jejich vzájemnými vztahy a vzdálenostmi mezi nimi. Tuto vzdálenost měříme v úhlových stupních a nazýváme ji aspekt. Kruh má 360° a tak je teoreticky možných 360 i více aspektů. V praxi se však používají pouze některé, které získáme tak, že kruh dělíme různými čísly na příslušné díly. Tak dostaneme základní vzdálenosti - aspekty nebo jiným názvem harmonické řady.

-------- (?)
1)

konjunkce

-------- (?)