<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: ascendent

0)

Ascendent je místo na východě, kde se ekliptika protíná s obzorem a kde ráno vychází Slunce (je analogií rána, jara, dětství).

-------- (?)