<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: aktualizace potenciálu nativity

0)

Potenciál nativity aktualizujeme třemi hlavními metodami. Metodou čistě SYMBOLICKOU, kterou známe v našem prostředí jako DIREKCE nebo PROGRESE, kdy jeden malý časový úsek v životě (např. jeden den po narození odpovídá jednomu roku po narození) nebo metodou opřenou o AKTUÁLNÍ stav planet a prvků v REÁLNÉM ČASE (metoda známá jako TRANZITY) a nebo metodou, která obě předchozí spojuje, kdy pozice planet a prvků v reálném čase symbolizuje delší následující období (různé druhy ročních - solárních a měsíčních - lunárních REVOLUCÍ nebo CYKLICKÝCH horoskopů).

-------- (?)