<= Index  <= Zpět


Pavel Turnovský připomíná rok staré události v Astrologické společnosti.

Blíží se výročí mého manifestačního odchodu z Astrologické společnosti. (Před deseti lety jsem ji vymyslel, v prosinci 89 sezval prostřednictvím několika přátel i další astrology, které jsem do té doby neznal, vydupal ji ze země, do června 96 ji vedl a pak se odebral na odpočinek - jó to jsem si dal.) Jelikož můj odchod byl v zápisu z členské schůze zmíněn jednou větou, nikdo z těch, kteří na této povedené schůzi nebyli - možná i mnoho z těch, kteří tam byli fyzicky, ale ne duševně - netuší proč se to stalo. Současné vedení Astrologické společnosti (Astrologické společnosti při Astrokontaktu jak ji dnes nazývám) je mistrem v jedné věci: v zatajování informací. Proto mi nezbývá, než zveřejnit dopis, který jsem v zápětí zaslal svým žákům:

Dne 26. září jsem na členské schůzi vystoupil z Astrologické společnosti. Proč? Napětí, které vzniklo mezi mnou a novým výborem AS v létě roku 1996 kvůli lajdáctví a populismu jeho členů při přípravě 2. Evropského astrologického kongresu, se během doby zvyšovalo, až přineslo ovoce v podobě úvodního slova Konstelace 23-24, kde byl zveřejněn otevřený, i když neadresný (tedy zbabělý) útok proti naší škole. Bylo nám podstrčeno prohlášení, že jsme „těmi prvními a ti před námi právě jen slezli ze stromů“. Nic není vzdálenější pravdě než toto sdělení. Uvědomujeme si až příliš dobře, že před námi povstaly generace astrologů a filosofů. Náše troufalost spočívá v tom, že s lascivně nadzdvihnutým obočím netvrdíme, že starověcí zasvěcenci věděli víc a lépe než my, neboť shledáváme taková tvrzení jako účelová. Mají jeho hlasatele zařadit právě mezi ony zasvěcence. Starověcí zasvěcenci podle našeho názoru věděli to co vědět mohli, nic víc, nic méně. Kdyby jejich vědění bylo dokonalé, skvělé a mimořádné, nezkažené a nezkorumpované, proč jejich civilizace a kultury zmizely v propadlu dějin, podřezavše si pod sebou větve, na nichž seděly? Ostatně máme za to (a řada jiných za to má), že díky napodobování jejich způsobu myšlení stojíme jednó nohó v hrobě celoplanetární ekologické apod. katastrofy. Jednu tradici ovšem uznáváme a řídíme se jí: je to tradice neklidných duchů, kteří přehodnotili dosavadní znalosti a vyrazili vlastním směrem. Ale o to teď nejde. Ti z Vás, kteří byli přítomni tzv. diskuzi se Zdeňkem Bohuslavem na 9. shvězdění, měli příležitost uvědomit si, že kromě toho „kolečka“ nemáme vlastně už s tradicionalisty nic společného. Nedošlo k žádné rozumné debatě, střídaly se mimoběžné promluvy z jedné i druhé strany. Nahrávka se bohužel nedochovala, šlo totiž o jeden z mých prvních pokusů o digitální záznam. Škoda.

Nicméně blížila se členská schůze AS, přemohl jsem se a slíbil přednést krátký příspěvek. Přiznávám, že jsem chtěl po něm oznámit, že AS opouštím, nechtěl jsem však odejít ve zlém, naopak, chtěl jsem AS nabídnout spolupráci a koordinaci aktivit. Bohužel hlavním bodem schůze se stala snaha výboru AS ustavit sekci profesionálních astrologů. To samo o sobě by nemusela být špatná věc, kdyby... kdyby se hoši domluvili, kvůli čemu ji ustavit chtějí. Předseda Zdeněk Bohuslav tvrdil, že by měla sloužit jako nástroj zlepšení finanční situace AS, že by si každý, kdo se chce stát členem profesionální sekce připlatil na členských příspěvcích. Jeden z přítomných se duchapřítomně zeptal, zda tedy i jeho babička, která o astrologii nemá ani šajna, kdyby si připlatila, zda by se mohla honosit členstvím v této sekci. Následovala logická odpověď Bohuslavova, že ano. Druhá část výboru Tobičík, Stříbný, Rastokin (víc členů výboru se na schůzi neráčilo dostavit) však začala dost nevybíravým způsobem vyhlašovat svůj záměr použít tuto profesionální sekci jako základnu pro vytvoření ASTROLOGICKÉ KOMORY, pravděpodobně i s těmi babičkami, které o astrologii nemají ani šajna, ale které si koupily členství. A aby to nebyla sekce ledasjaká, bude se z ní i vylučovat. Pokud profesionální astrolog udělá nějakou prasečinu, a ne že by těch prasečin nebylo dost, kárná komise (možná i fémový soud) sekce mu řekne: „Ty ty ty, ty prase, už nejsi hodno být členem naší sekce, ale to neznamená, že jseš prase natolik hnusné, abys nemohlo zůstat členem Astrologické společnosti!“ Snahy založit profesionální sekci potažmo astrologickou komůrku se už před časem vyskytly, ale vždy se je podařilo rozptýlit. Tentokrát byli argumenty několika málo odpůrců těchto spádů marné. A tak v okamžiku, kdy pětatřiceti hlasy proti patnácti, kteří řekli ne či se zdrželi, (z pozvaných dvěstěpadesáti členů AS se dostavila celá pětina!), byla tato osvícená sekce ustavena, ohlásil jsem svůj okamžitý odchod z AS a jak jsem řekl, tak jsem udělal. Vždycky jsem zastával názor, že každý má právo pěstovat takovou astrologii, jaká se mu líbí, že astrologie má být svobodným povoláním, že nikdo nemá právo nařizovat někomu jinému jak a za kolik, že každý si má za své činy a postoje zodpovídat sám.

Vy, kteří i nadále zůstáváte členy Astrologické společnosti nedopusťte, aby činnost profesionální sekce probíhala vskrytu, neveřejně a tajně, bez Vaší kontroly, na kterou máte plné právo. Nedopusťte, aby se stalo to co v jiných oborech, aby jednoho dne obmyslníci, snobové, psychopati, svíčkové báby a dědkové, závistníci, lenoši a lidé nestateční, fašisté všeho druhu rozhodovali pod egidou jakési samozvané astrologické komory o tom, co, jak a za kolik smíme dělat. Zdeňka Bohuslava jsem při pozdějším rozhovoru upozornil, že při jakémkoli pokusu o vytvoření komory, nebo jiném zásahu do našich svobod, se začneme bránit, že spustíme takový povyk, jaký si nedovedou představit.

Tak, to jsem loňského podzimu sepsal a dodnes za tím stojím.

Zpět na začátek stránky