<= Index  <= Zpět


Přátelským tónem o astrologickém antagonizmu: dopis Váženému panu Antonínu Baudyšovi jr.

Váš polemický článek se mi dostal poměrně pozdě do rukou, a protože mě spor kolem psychologie velmi zajímá, dovoluji si reagovat a poslat Vám několik vlastních kritických poznámek. Váš článek chápu jako velmi úpřimný a otevřený, takže se předem omlouvám za svojí kritiku, která je nucená nebrat ohled na tyto dimenze a vycházet pouze ze stylistické a rétorické analýzy Vašeho textu. Rádá bych Vás ovšem ubezpečila, že tyto útoky nejsou vedeny proti Vaší osobě, a slouží spíše k vytvoření kontrastu k názorům, které prezentujete. Chápu, že styl kritiky může vzbuzovat nedůvěru, a parodický a ironický tón možná zakrývá věcné argumenty. Kdybych se snažila podat svojí kritiku v jazyce, který je Vám blízký, tak je to kritika Vaší představy astrologie jako moci, deterministický, fatalistický a zasvěcenecký postoj, který spojujete s domnělým astrologickým věděním vyššího řádu. Snažím se poukázat na fašistické prvky podobných postojů, které v případě národa, moci nebo astrologické interpetace vždy rozlišují na slabé, dekadentní, směšné a silné nebo vyšší, a slabé se jim zdá všechno, co neusiluje o moc. Obhajuji hodnotu svobody proti Vašemu diskursu moci a nadřazenosti. Protože mám důvod si myslet, že jste četl mojí kritiku psychologické astrologie v Rezonanci, jsem nucena takto odpovědět a distancovat se od Vašeho pokusu o podobnou kritiku. Moje kritika psychologické astrologie totiž nevychází z představy, že je psychologická astrologie slabá a neužitečná, ani z představy, že znám něco lepšího a účinnějšího. Nelíbí se mi jenom nesvoboda, v které se astrologie octla, zajetí psychologických interpretací, ztráta alternativních možností při výkladu.

Jsem přesvědčená, že podobná diskuse je velmi důležitá k formulaci problémů současné astrologie. Budete-li mít zájem o další diskusi, přijměte tuto galantní výzvu k slovnímu souboji na této stránce nebo na adrese denisakera@hotmail.com nebo ul. Novákových 59/2, Praha 8, 180 00. Samozřejmě Vás můj dopis a polemický článek k ničemu nezavazují, takže pochopím Vaše důvody, jestliže neodpovíte.

S přátelským pozdravem
Denisa Kera


MONOLOG O TĚCH, KTEŘÍ NEJENOM VÍ KAM, ALE DOKONCE I ODKUD, JAK, KDY A S KÝM

Astrology bychom měli spolu s Baudyšem jr. dělit na ty, co fantazírují, kafrají, obchodují s nějakými subjektivními věcičkami, a na siláky, co mají na víc a tak kladou "minimální objektivní základy" (?) a "spolehlivá pravidla". Abyste mluvili s těmi pod-astrology je třeba se snížit na úroveň beletrie, pro nad- astrology pak platí jenom "věda" a "pragmatismus". Následující monolog je strukturován do odstavců- aforismů, které parodují jak poetické a subjektivní noření se do problémů tak "věcné" a "pragmatické" argumenty. Chceme tím upozornit na některé zábavné, ale i smutné důsledky polemického textu "Přístupy k astrologii anebo když víme kam a nevíme odkud" od A.Baudyše jr.


Kuplířství a astrologie

Přijde den, kdy tradiční astrologie očištěná od měšťácké psychologie bude hlavním poradcem v NASA, kde její služebníci se silnými monarchistickými sympatiemi budou ze sebe sypat nezpochybnitelné ortely nad budoucností a minulostí... Než tento den přijde, zbývá snad ještě dostatek času, během kterého si každý astrolog může snít svůj sen o astrologii a otevřeně projevovat svoje názory o jejich metodách a cílech. Každý astrolog je vlastně tak trochu kuplířkou, a snaží se přesvědčit astrologii, že je manželství s vědou, matematikou, uměním, beletrií nebo politikou lepší. Někdo ji navrhuje manželství z lásky s psychologií, jiní manželství z rozumu s politikou, jiní pak prostituci za peníze, ale jsou i takový, co jí radí, aby se nevdávala a spíše rozvíjela vztahy s různými disciplínami. Mezi podobné poradce, kteří obdivují její svobodu a možnosti, a proto jí nevnucují žádné osudové vztahy, patří i autor těchto aforismů. Vůbec si nemyslí, že by astrologie měla tolik uvažovat o budoucnosti, ani vlastní ani jiných, a přeje si, aby se jen stále vzdělávala, inspirovala a hledala u všech svých sester, bratrů, přátel a rodičů... Proto jí také věnuje tyto aforismy, v kterých ji po vzoru starých autorů radí a přemlouvá k ctnosti a dobrému životu.


Budování babylónské věže na pevných základech

Úlisné koketování s vědou je pro astrologii možná ještě více ubohé než otrocká závislost na psychologii. Zvláště když si někdo plete postavení dnešní vědy s teologií nebo metafyzikou minulostí: univerzální věda, podivná věda věd je jen pokusem o totalitarní převzetí moci v říši rozumu. Proto podobné projekty znějí trochu jako válečná strategie: stanovit cíle, nejlépe v bodech tzv."vybojování pevného základu", zničit pomocí armády (přívrženců nikoli argumentů) stanoviska nepřítele, ovládat média a následně démonizovat nepřítele... Každá "vědecká revoluce" ovšem vždy znovu dokáže, jak jsou podobné snahy směšné a naprosto netvůrčí - univerzální teorie podobně jako univerzální prací prostředky jsou sice aseptické, nikdy ovšem nevyčistí mnohem univerzálnější špínu a chaos.


Metafory pevných základů a jejich nadužívání

Věda ani astrologie nejsou lekcí ze statiky budov, ale dynamickými a otevřenými systémy, které jsou schopné přijímat stále nové informace a hledat stále nové výklady. Proto nikoli hledání pevné půdy, ale pojízdný vůz na kočování, který stačí jako odpověď na Vaše často neuvědomělé používání metaforických výkladů. Věda věd, kterou hlásáte používá vlastně vratké prostředky jakými jsou metafory, které snadno zradí každou interpretaci.


Beletrie a astrologie

Někteří říkají, že se beletrie a psychologie zabývají subjektivní stránkou věcí zatímco astrologie, aby se odlišila, bude nespokojeně a s pocitem, že má navíc, hledat pravidla a základy. Nebude ovšem podobně motivovaná astrologie příliš neurotická? Ten text, který taková astrologie předvedla, není to jenom špatně napsaný válečný román nebo nezdařený pokus o manifest? Podobné otázky a interpretace se zdají neregulérní, asi Vám to intuice napovídá, vážený pane Baudyši jr. Musel byste ovšem detailně prozkoumat všechny rétorické strategie a poetická pravidla, které v otázkách byly použity, abyste zjistil, že všechny tyto figury jsou samy o sobě regulérní. Rétorika, Poetika a další disciplíny, z kterých beletrie čerpá, také znají pravidla a mají Vámi obdivované základy, a jsou naprosto regulérním zdrojem evropské kultury a učenosti. Rétorika byla vyučovaná v Evropě možná i delší dobu než astrologie, abychom použili argument, který je Vám blízký. Hodnotu beletrie a její úroveň, proto nemůže hodnotit podobně nekultivovaný text, postavený na zjednodušeném chápání rozlišení subjektivní-objektivní a na nejasných metaforách. Podle Vás, všední praktické otázky lidí vycházející z lapálií života nejsou subjektivní?

Opěvované stabilní základy navíc nevycházejí z vědecké zkušenosti, ale ze sektářských a demagogických představ, které prezentuje hlavně fatalistická představa budoucnosti. Jediným stabilním základem vědy je, podle geniální myšlenky Poppera, princip falzifikace. Existuje totiž jediný regulérní prostředek pro (nejen) vědeckou argumentaci: za jakých podmínek Vaše tvrzení platí, zda si totiž připouštíte možnost omylu. Relevantní by proto měl být rozdíl mezi demagogií a kritičností, zatímco celý ten subjekto-objektový arzenál a sporné odkazy a apely k užitečnosti jsou jen populismem.


Obchod s drůbeží a obchod s informacemi

Erudice nepsychologických astrologů vzbuzuje úctu, protože je jejich genialita skutečně nadlidská. Nepsychologický astrolog používá většinu astrologických metod, počínaje nativitou a všemi možnými direkcemi konče, což samo o sobě znamená u konkrétního případu schopnost zpracovat data na úrovni nejvýkonějších počítačů. Nepsychologický astrolog na to zodpoví jenom mávnutím ruky, je to sice "namáhavá" piplačka, ale on to zvládne. Například se na něj obrátí živnostnice s podílníkem, kteří obchodují s drůbeží, a on je schopen zodpovědět, jak podnikání bude pokračovat. Nepsychologický astrolog, který zpracovává data na úrovní nejvýkonějších počítačů, je jistě obeznámen se všemi ekonomickými faktory (horoskopy různých finančních institucí, které mohou ovlivnit podnikání), jako i se situací na světových trzích atd. Pravděpodobně musí udělat horoskop každému kuřeti a pracovníkům, které se o ně starají, pak horoskopy konkurenčních firem atd. Všechny tyto horoskopy, jak základní, tak rozvíjející a synastrické, on zpracuje do podoby užitečné pro klienta jako když dlouholetá pracovnice Koh-i-nooru plní krabice tužkami. Tato astrologická science fiction se ovšem odvolává na matematiku, pozorování a zkušenost. Skromnost génia nebo posměch vědeckému výzkumu?


"Jako nepoznáme, kolik tužek v ruce zrovna držíme, tak z horoskopu automaticky nepoznáme básníka. Leda kdybychom horoskopů básníků již viděli x."

Nepsychologický astrolog je takový vševěd, který rozumí všemu od kuřat po žně, války a básníky, a směr interpretace vždy určí podle zájmu klienta. Kdo ovšem určuje, co je zájmem klienta? Záleží přece na interpretaci jeho otázek, a ty jsou často příliš obecné a často vyjadřují jenom emoce strachu nebo očekávání. Univerzálně užitečný astrolog, který svojí zkuženost vylepšuje pomocí elektronických databanek, samozřejmě nikdy neváhá. Jeho orwelovská vize světa, v kterém se pohybují skupiny básníků a obchodníků s drůbeží nikoli individua samozřejmě nemůže vysvětlit existenci různých básnických směrů (básníků) nebo vznik nových profesí, např. v informační technologii. Selekce a generalizace, které předvádí nepsychologický astrolog mají proto velmi blízko k některým "vědeckým" rasistickým teoriím, kterým na to stačil již pouhý tvar lebky nebo kůže.


Lekce o metaforách

Dnešní astrologie není Mont Everest, na kterém několik lidí vylezlo, hodně to zkouší a několik dokonce zahynulo. Někteří astrologové prostě nepotřebují metaforu hory a vyjímečné disciplíny, protože jsou jim mnohem zajímavější a podnětnější jiné způsoby turistiky a sportu nebo jiné metafory moře, louky, továrny...


Do budoucnosti a vždy zase zpátky

Incestní vztahy mezi vědami a pa- nebo pra-vědami se staly tak oblíbeným obratem v textech, že nás degenerované výsledky podobných figur nemohou překvapovat. Najdeme například tento bizarní popis dějin vědy a jiných disciplín jako "příběhu, který se dělí do dvou nestejných pohádek, nauka se rozlamuje do vědy a ezoteriky" v 17.století, načež v 20.století nastupuje buržoazní psychologie, která zesměšní vědeckost vědy a zničí exotiku astrologie. Dějiny vědy a ostatních disciplín jsou v tomto století vlastně turistikou, nájezdem psychologů na exotické ostrovy astrologie, kterým vnutí svůj cizácký a umělý jazyk. Antiněmecké resentimenty, které zaznívají v tomto přirovnání (Kanárské ostrovy a Němci), jsou doufejme jenom výrazem chybějícího talentu pro metafory. Najdeme tam totiž ještě hloupější přirovnání: "Přesvědčovat někoho, že Saturn opozice Venuše je aspektem plným pozitivních možností, má stejnou cenu jako věřit, že když nám uschly všechny kytky v bytě, že to tak asi bylo pro obě strany lepší" (?). Sušení květin přece nemá nic společného se soudními spory, tak jaké dvě strany? Odkud autor jen bere tato zvláštní přirovnání? Navíc, člověk s podobnou opozicí možná miluje sušené květiny.


Hezky česky

Diskuse o vztahu astrologie a psychologie je samozřejmě velmi důležitá, a podobně polemické články mají proto význam. Zajímavé jsou třeba jazykové výtky v textu pana Baudyše jr. zaměřené často nejen proti psychologii: např.psychologie, sociologie a ekonomie pouze simulují vědecký diskurs (jsou vědecké leda slovníkem), psychologie pak používá umělý jazyk, který rozřeďuje a znepřehledňuje, eliminuje negativní výroky v jakémsi optimistickém žvatlání, atd. Nedůvěra k umělým jazykům pak vrcholí prohlášením o jazyku, který je oddělen od každodenní zkuženosti a plný pojmů, které nepotřebujeme ve svém všedním životě. Místo psychologického "ega" máme používat "pud přežití", protože je to česky, ačkoli psychologický pojem ega může zahrnovat také pud po destrukci. Nepřesnosti nevadí, když to zní hezky česky. Bylo by zajímavé navrhnout programátorům, aby také přestaly používat umělé počítačové jazyky, protože je ve všedním životě nepotřebujeme. Také básníci a vědci to možná přehánějí s jazykem. Proč se pak vůbec učit cizím jazykům, vždyť na všechno stačí čeština! Podobný jazykový fašismus může sloužit pouze populistickým zájmům demagoga, který nalhává skupině, že jsou všichni stejný a mají stejné potřeby nebo že je všechno dané a že je on od toho, aby jim zjevil podobné pravdy. Nedůvěra k inovacím a kreativitě je pak jenom logickým důsledkem podobné tyranie průměru, ať se tváří mysticky, vědecky nebo jinak.


Ad astera per aspra (přes hvězdy k problémům)

Předpovídání vůbec není předmětem sporu, jak by se zdálo. Zamítat možnost předpovědí je jako bránit někomu používat budoucí čas a logickou implikaci. Předpovědí je totiž mnoho typů, od předpovědi založené na vědeckých poznatcích, která si uvědomuje svoje limity dané stavem poznání a nikdy by netvrdila možnost absolutní pravdy až k apokalyptickému tónu mnoha sektářů a psychicky narušených jedinců. Neutrální předpovědi o počasí, výhružky a přání, všechno jsou v jistém smyslu předpovědí, ale postavit celou komunikaci s okolím na podobných jevech v jazyce je zbytečně omezující. Je to samozřejmě volba každého jednotlivce, jaké jazykové prostředky bude používat, a tak někoho zajímá více diskurs o budoucnosti, jiné zase více zajímá diskurs o egu, někoho zvířata nebo různé způsoby vázání mašlí, atd. Nelegitimní je potírat tyto skupiny a tvrdit, že něco je víc a něco míň astrologie. Dnešní společnost není homogenní, takže neplatí univerzální výklady, jejich vážnost budí smích a svědčí o nedostatečné erudici, která se skrývá za domnělými vyššími pravdami a zkušenostmi.

text: 8.4.1999, 15:00 SELČ, Praha
autor: 17.9.1974, 10:25 SEČ, Mělník
denisakera@hotmail.com

Zpět na začátek stránky