<= Zpět 


Dane Rudhyar

Vy jste vaše nativita. Nativita není něco, co musíte změnit, nejste bohem, který vládne zvnějšku vaší pozemskou přirozeností. Nativita je něco, co je pro vás k vytvoření a říká vám , jak to provést- rozvinutím možností, které jsou v ní naznačeny. Je to řada pokynů, skrze které vám vesmír říká, čím vás chce mít, jakou funkci v něm máte mít a jak toho nejsnáze dosáhnout.

Teoreticky byste mohli realizovat tuto funkci spontánně a přirozeně, protože je vaším skutečným "Já" ve vztahu k vesmíru. Ale nejste zrozeni z ničeho. Vaše vynoření se coby potenciální individuality obklopuje minulost. A tato minulost /v podobě rodiny, společnosti, kultury, náboženství, morálky, tradice/ se vás snaží přimět k tomu, abyste se vyvíjeli a rostli podle její vůle.

Jistěže vědomí dítěte potřebuje ke svému vývoji takovou rodinnou, společenskou a kulturní dělohu,stejně jako vaše tělo potřebovalo matčinu dělohu, aby se vyvinuly jeho orgány k zralosti. Tyto dělohy /fyzické nebo společenské/ mohou být krásné. Ale taky mohou být, jak tomu dnes ve většině případů je, chaotickými místy - hlavně sociálně-kulturní lůno.

Problém je však v tom, že ony nepředstavují vaše božské"Já". V mnoha případech nepomáhají v rozvoji zvláštních individuálních potencialit, které jsou podstatou tohoto "Já". Jestliže se chcete stát tím, čím toto "Já" může být, tedy jestliže chcete aktualizovat jeho možnosti, musíte se vynořit ze své kolektivní společenské minulosti, musíte se stát opravdu individualitou.

Můžete to udělat nevědomě, hnáni revoltou, ctižádostí, vášní, bolestí, tragédií nebo objevováním toho co jste skrze zkoušení toho, co nejste. Ale je zde také vědomá cesta k odkrytí vašeho božského jména, kterým vás vesmír chce oslovit - porozumět potřebě světa, na niž se máte stát odpovědí.

Tato vědomá cesta může mít mnoho podob. Jedna z nich je meditace. Další cesta je studium a rozvoj mysli, schopné proniknout klamy a iluzemi společenského prostředí. Oddanost osobě, která, jsouc osvobozena a vědoma si své božské identity, vám možná ukáže cestu k rozvinutí vaší osobnosti a k seberealizaci, to je taky cesta. A astrologie může být ještě další cesta, jestliže je k ní přistupováno způsobem, který jsem uvedl a který jsem se snažil doporučovat v mých mnohých spisech.

Dane Rudhyar 1970