<= Zpět    Astrologické texty  REZONANCE  TRANSforMOTOR 


IRS - Institut rudhyarovských studií

při

Centrále humanistické a transpersonální astrologie - Mintaka


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Zde je aktuální nabídka materiálů Institutu rudhyarovských studií, který působí souběžně s Centrálou humanistické a transformační astrologie - Mintaka. Budeme se vám, zájemcům o moderní astrologii a o nové myšlenkové postoje, snažit poskytovat stálý přísun informací a studijních materiálů zájemcům o moderní astrologii a o nové myšlenkové postoje.

Chcete-li si tyto materiály objednat a máte-li zájem o menší počet položek, můžete na prozatimní adresu Pavel Turnovský, nám. Svobody 1, 160 00 Praha 6, poslat příslušnou částku složenkou. Nezapomenout ale uvést na rubu složenky ve zprávě pro příjemce kódy objednávaných položek. Máte-li na mysli složitější objednávku, zašlete ji e-mailem nebo písemně, nezapomeňte navrhnout způsob platby, obratem obdržíte její potvrzení. K zásilkám doporučeným připočítáváme 50,- Kč jako poštovné a balné.


PUBLIKACE

P23 Dr. Emil Heinl: Astrologické programy pro Casio fx 4500 P (ed. ISTA) Nemáte počítač? S touto příručkou jako byste ho měli. Třináct programů, které vám umožní pracovat s nejvyšší možnou přesností a efektivitou. Mimo jiné interpolace lineární a nelineární, výpočet Juliánského data, Synetický jarní bod (SVP), Galaktický jarní bod (GVP), místního hvězdného času, dračí hlavy, sklonu ekliptiky, ascendent, medium coeli, vertex a pět systémů domů: Placidus, Regiomontanus, Campanus, Koch a topocentrický; sekundární direkce a quotidiany - jednodenní horoskopy. Formát A5, Cena 70,- Kč

P26 Dr. Emil Heinl: Astrologické programy pro Casio fx 4800 P (ed. ISTA) – Nové, rozšířené a opravené vydání ve formátu A4. Programy na výpočet Juliánského dne, hvězdného času, RAMC, sklonu ekliptiky, středního uzlu Luny, obecné precese, media coeli, ascendentu, vertexu, domů systému Campanus, Regiomontanus, Placidus, Koch, topocentrických, interpolace poloh planet lineární i nelineární, dále Synetický jarní bod, Galaktické centrum, převod Juliánského dne na gregoriánský kalendářní údaj, výpočet data sekundární direkce z reálného času a naopak, SolárQuotidian a Progresivní SolárQuotidian, určení přesného času konjunkce dvou pohybujících seprvků atd. Cena 100,- Kč

P30 REZONANCE 1 '96 - (xerokopie rozebraného čísla) Dane Rudhyar: Můj názor na astrologii, Dvě tváře astrologie, Alex Ruperti: Smysl humanistické astrologie, Pavel Turnovský: Hledání Nového mýtu — astrologie a avantgarda, Ivo Purš:K problematice symbolu. formát A5, 56 stran, cena 50,- Kč

P31 REZONANCE 2 '97 - Rudhyar: Rozjímání o existenci — zrcadlový překlad, Progresní cykly synodické Luny, interview s Alexem Rupertim o humanistické astrologii, Turnovský: Nezval, surrealisté a astrologie, Jiří Fidra: Neznámý blázen Friedrich Nietzsche, Denisa Kera: The Children Were Jung and Easily Freudend, Stanislav Dvorský: symbol a okultace, kresba na obálce: Turnovský, formát A5, 80 stran, cena 60,- Kč

Další čísla REZONANCE viz příslušný server www.rezonance.cz, www.rezonance.info a www.transformotor.cz

P33 KONSTELACE 17 — 18 '95 (žlutá) - Rudhyarovské číslo, mimo jiné Rudhyar: Šiřitel myšlenek (z franc. Vers l'Homme Semence), Ruperti: Posel budoucích časů (zhodnocení Rudhyarova života a díla) a zpráva o Kongresu uspořádaném v Paříži ke 100. výročí narození DR, formát A5, 60 stran. cena 50,- Kč


AUDIOKAZETY (AC)

A170 Diskuze o Rudhyarově Meditace o existenci: R. Valtrová, M. Lukášková, M. Starinčáková, E. Heinl, J. Fidra, P. Turnovský a jiní, (4AC) cena 400,- Kč
A201 4. Shvězdění 27.1.’96: dr. E. Heinl: Dějiny astrologie - 1. díl / Turnovský: Dvě cesty v astrologii (1AC) cena 100,- Kč
A202 4. Shvězdění 27.1.’96: Jiří Fidra: Neznámý blázen Fr. Nietzsche ( 1. díl - nativita) (1AC) cena 100,- Kč
A203 4. Shvězdění 27.1.’96: Kolektiv: Nová znamení, nové domy / ing. Ondřej Ivanek: Spektrální analýza a astrologie / dr. Helena Heroldová: I ting - historická studie (1AC) cena 100,- Kč
A204 5. Shvězdění 8.6.’96: Daniela Fischerová / diskuze D. Fischerové a P.Turnovského (1AC) cena 100,- Kč
A205 5. Shvězdění 8.6.’96: dr. Emil Heinl: Dějiny astrologie - 2. díl (1AC) cena 100,- Kč
A206 5. Shvězdění 8.6.’96: Zdena Kavalová: Astrologie snu (1AC) cena 100,- Kč
A207 5. Shvězdění 8.6.’96: J. Fidra: F. Nietzsche (2. díl - progresivní lunační cykly) / ing. Richard Novotný: Metodické chyby statistické astrologie (1AC) cena 100,- Kč
A208 6. Shvězdění 15.2.97: PhDr Vl. Borecký, CSc: Symbol z hlediska psychologických škol (1 AC) cena 100,- Kč
A209 6. Shvězdění 15.2.97: J. Fidra: Nietzsche (3. díl) / Zdena Kavalová: Astrologie snu (2.díl ) (1AC) cena 100,- Kč
A210 6. Shvězdění 15.2.97: Turnovský: Dějiny astrologie - 3. část (1 AC) cena 100,- Kč
A211 6. Shvězdění 15.2.97: Nová interpretace planet v TA, veselá kolektivní práce (1 AC) cena 100,- Kč
A212 7. Shvězdění 21.6.1997: Zdeněk Justoň: Mýtus a symbol z hlediska strukturální antropologie (1AC) cena 100,- Kč
A213 7. Shvězdění 21.6.1997: dr. Emil Heinl: Zlatá bula sicilská - archetyp české státnosti (1AC) cena 100,- Kč
A214 7. Shvězdění 21.6.1997: Zdena Kavalová: Astrologu snu - 3. část / Ing.Ondřej Ivanek a Radka Valtrová: Pražský zodiak jinak (1AC) cena 100,- Kč
A215 8. Shvězdění 7.3.1998: Sestřih diskuze s paterem Odilo Štampachem, o vztahu katolického křesťanství k humanistické a transpersonální astrologii (2AC) cena 200,- Kč
A216 9. Shvězdění 20.6.1998: dr. Emil Heinl: Horoskop Zlaté buly sicilské a naše současnost / Turnovský: Struktura cyklu a její dopad na astrologickou praxi (1AC) cena 100,- Kč
A218 9. Shvězdění 20.6.1998: Diskuse se Zdeňkem Bohuslavem, současným předsedou Astrologické společnosti o Rudhyarově Astrologii transformace (1AC) cena 100,- Kč
A217 10. Shvězdění 20.II.1999: Turnovský a Votruba: Práce s nativitou I. díl - objektivní rytmus (2AC+obr.) cena 200,- Kč
A219 11. Shvězdění 19.VI.1999: Turnovský a Votruba: Práce s nativitou II. díl - subjektivní rytmus (2AC+obr.) cena 200,- Kč
A220 12. Shvězdění 5.II.2000: Turnovský a Ottová: Práce s klientkou (2AC+obr.) cena 200,- Kč
A354 Turnovský: Ukázka práce s klientkou a její nativitou - Měsíční kočka (2AC+obr.) cena 200,- Kč
A355 Turnovský: Tvary horoskopu - základní prvek astrologické interpretace (2AC+obr.) cena 200,- Kč


IČO 457 547 56, DIČ CZ500719192, číslo účtu: 164432379 / 0800, ČS Praha 6