Kontakt

 

 

   Wahlgrenis 

...věci mezi nebem a zemí...


BUDOUCNOST O MINULÉ ŽIVOTY O SNY O MAGIE O NAPOJOVÁNÍ NA DÁLKU O VĚŠTECKÉ POMůCKY O ODPOVĚDNA O KONTAKT O AKTUALITY

                                                                                                                                                    

 

 

Vzorec osudu

 

Předkládám vám vzorec osudu, světový objev, který dosud takto podrobně ještě zpracován nebyl.

Je uveřejněn po dohodě s autorkou paní Camilou Karolinss.

Je to informace, která může zcela zásadně změnit váš dosavadní život.

Naučíte se jej vypočítat a pochopíte, co vám může činit potíže.

Pokud se rozhodnete změnit své jméno, změní se kompletně všechny vaše životní vibrace.

 

Jak začít?

Vzorový výpočet zde.

Do kříže vepíšete jméno i příjmení a podle numerologické abecedy opatříte každé písmeno jedním číslem.

 

Numerologická abeceda:

 

1        A            J            S   

2        B            K            T

3        C            L            U

4        D            M            V

5        E/Ö         N            W

6        F            O            X

7        G            P            Y

8        H            Q            Z

9        I/Ü           R

 

Proč v numerologické abecedě nejsou zařazena písmena s háčky nebo čárkami?

Pro samotný výklad vzorce osudu nemají žádný význam.

Po sečtení hodnot jednotlivých písmen ve jméně a příjmení získáte tzv. hrubá čísla (např. 21, 37),

která je třeba zredukovat na čísla čistá (tj. 1 - 9).

Čisté číslo křestního jména vepíšete na levý okraj kříže do kroužku

- na stranu západu, přirovnali-li bychom vzorec k mapě.

Obdobně pak čisté číslo příjmení do kroužku na východě.

 

Další krok výpočtu vzorce osudu vychází z iniciál, tedy prvních písmen jména a příjmení.

Iniciály ve jméně každého člověka hrají důležitou roli, dalo by se i říci, že člověka až ovládají.

Obě mají stejnou roli, žádné není důležitější nebo nadřazené druhému.

Jejich komplex vytváří celého člověka, osobnost.

Hodnotu prvního písmene křestního jména napíšete vlevo nahoru (nad křestní jméno).

hodnotu prvního písmene příjmení vpravo nahoru (nad příjmení).

Jejich součet vytvořil tzv. osobnost, nebo také sever našeho vzorce.

 

Nyní vypočítáme tři velice důležité souřadnice, které se vpisují na svislou linii našeho kříže, pod průšečík:

První vznikne součtem původních hrubých čísel ze jména a příjmení, tedy neredukovaných.

Toto číslo charakterizuje moment, od kterého se vyvíjí mnohé v životě.

Zahrnuje prakticky první třetinu života s tímto jménem.

Pokud žena změní své jméno po svatbě, změní se jí i souřadnice ve  vzorci osudu. Začíná jí zcela nový život.

 

K výpočtu druhé souřadnice dojdeme po sečtení první souřadnice s číslem osobnosti.

Toto číslo v sobě skrývá kvalitu života ve středním věku.

Pokud při výpočtu osobnosti musíme číslo redukovat, k výpočtu souřadnice vycházíme z hrubého, neredukovaného čísla.

 

Třetí souřadnici získáme po výpočtu, který vychází ze dvou kroků.

Nejdříve navýšíme o hodnotu osobnosti hrubé číslo křestního jména,

stejně tak navýšíme hrubé číslo příjmení a potom oba výsledky spolu sečteme.

Výsledné číslo je třetí souřadnicí, která charakterizuje závěrečnou třetinu života.

 

Abyste došli k hodnotě na jihu vzorce, pracujete dále s třetí souřadnicí.

Zredukujete ji na čisté číslo, to zapíšeme do kolečka na jihu vzorce.

 

Nyní je vzorec kompletní a můžeme začít s výkladem jednotlivých charakteristik.

K tomu ale potřebujeme znát význam jednotlivých čistých i hrubých čísel.

Ve vzorci osudu pro nás mají význam všechna čísla – hrubá i čistá.

 

Čistá čísla

 

Čistá čísla (1 až 9) jsou bez karmického zatížení.

Souvisí to i s běžným rokem, období od ledna do září je v pořádku, říjen přináší problémy.

Za to může nula za to může, s ní je všechno obtížnější.

Období od října do prosince je energeticky náročné, podobně jako konec života pro člověka.

 

1. Charakterizuje osobnost člověka, jeho ´já´, projevuje se touha vést a být první.

    Pokud se toto číslo objeví v pozici některé světové strany, člověk má šanci zde vyniknout jako osobnost.

    Bude prakticky nepřehlédnutelný.

2. Vztahy k druhým lidem, dualita, snášenlivost, diplomacie. Soudržnost s přáteli.

    Nejsou problémy s komunikací, s navazováním nových kontaktů.

3. Umělecké ambice, ale také možná přelétavost ve všem. Vnímáme, že se kolem nás pořád něco děje.

    Nenudíme se. Rychle může přicházet štěstí, ale na druhou stranu si člověk neštěstí může člověk přivodit svou nestálostí.

4. Fyzická stránka života, materiálno a konservatismus. Člověk s tímto číslem je oběma nohama na zemi.

    Pokud má toto číslo člověk v pozici některé světové strany, bude tam pravděpodobně hodně podsaditý, ale také klidný.

    Bude si schraňovat svůj majetek. Určitě bude víc dbát na peníze než na umění.

5. Pohyb, aktivita, flexibilita, někdy také nervní povaha. Člověk s tímto číslem bude mít spíše sklony k hubnutí.

    Tělesná konstituce bude křehčí, bude plný nových myšlenek, které mohou mít celkově obrovský rozsah.

6. Klid, láska a harmonie. Někdy lidé s tímto číslem mohou mít problémy s obezitou.

    Ovšem čistá šestka představuje nádheru, je to tzv. andělské číslo.

7. Touha po nepoznaném, ztížená pozice, někdy mysticismus. Člověk se mění v duchovním směru.

    Ovšem pokud neslyší vnitřní volání a jde pouze za majetkem, trpí. Nedaří se mu ve firmě.

    Kdo chce podnikat, neměl by jít na tu světovou stranu, kde má ve vzorci osudu sedmičku.

8. Materialismus, otročení zvykům, pohyb v kruhu, někdy bludném. Člověk prochází neustále se opakujícími cestami.

    Opakuje stejné chyby, prožívá komplikované vztahy se stále stejnými partnery.

9. Vítězství. Dosažení cíle, konec všeho špatného a začátek nového. Splnění přání.

 

Hrubá čísla

 

Z hrubých čísel určíme životní putování ve všech třech třetinách života s tímto jménem.

 

10.   Ztížené emoce nebo orientace v citech, nula působí rušivě.

11.   Zdvojené ego, které může být využito i v dobrém.

12.   Obětavost, člověk se k cíli dostává přes překážky. Pokud se ve vzorci objeví dvě a více dvanáctek,

        člověk inklinuje k oběti pro druhé až v extrémní podobě, časté jsou sebevraždy.   

13.   Proměna myšlenky v čin, flexibilita ve všem, co člověka baví.

14.   Omezení, nervnost.

15.   Toto číslo představuje doslova směr hlavou proti zdi. Zahrnuje vášeň a nadšení, které je třeba brzdit.

        City převládají nad logikou i rozumem. Nedoporučuji pěstovat závislosti na ničem, ani na nikom.

        Pozor na zdraví. Nelehké osobní vztahy. Touha po harmonii je často brzděna.                

16.   Rozporuplné číslo. Extrémy, velká námaha dobrat se ke štěstí. Přemýšlivost, ale je třeba nastoupit odlišný vývoj.

        Nehody, rizika, pády či osamění se střídají stejně jako den a noc. Pokud má člověk i špatné datum narození,

        určitě doporučuji změnu jména.

17.   V tomto čísle jsme odkázáni většinou sami na sebe. Ale skrývá v sobě také obrovskou výkonnost,

        touhu uskutečňovat, budovat. Člověk se může dobrat slávy, ale i závisti. Jen je nutné zachovávat rovnováhu, nejít do extrémů.

18.   Citlivost, snivost, jasnovidectví. Někdy člověk může sklouznout až k nereálným iluzím.

        Měl by pracovat na sobě, jinak bude zklamán životem i lidmi. Najít vhodného partnera nebude lehké.

        Ale poměrně snadno lze člověka s osmnáctkou ošálit, pozor na to.

19.   Aktivita a spousta energie. Člověk s tímto číslem má rysy vůdce, je schopen lidi někam dovést.

        Jeho osud určuje tvořivá energie. Má cit pro krásu. Provázejí ho úspěchy, ale na druhou stranu je třeba dát pozor na sobectví.

20.   Ztížená dvojka. Ke ztížení dochází vždy přítomností nuly. Člověk s dvacítkou ve vzorci osudu je citlivý,

        chápe druhé, ale sám prochází nelehkým vývojem. Vnímá osobní rozporuplnost. Obvykle trvá dlouho,

        než člověk někam dojde, než se k něčemu dopracuje. Životní pouť je doprovázena také šrámy na duši.

21.   Snadná komunikace s lidmi, cestování. Škodu může přivodit roztržitost. Člověk s tímto číslem ve vzorci osudu si

        dokáže dobře nalinkovat svůj život, má dobré, reálné plány. Jen někdy je třeba zvolit těžší cestu ke štěstí.

22.   Mohutná energie osobnosti, která může být použita k dobru i zlu. Kariéra, chladná logika,

        intuice je překřičena rozumem. Člověk ale má zůstat člověkem. Peníze nejsou všechno. Toto číslo je jako supernova.

        Osobnost může zničit člověka samého. Měl by se naučit klidu a lásce, chvíli se zastavit a pomoci slabším.

23.   Člověk s tímto číslem postupuje, je úspěšný. Zahrnuje spoustu zájmů. Pohyblivost. Objevuje-li se ve vzorci

        osudu vícekrát, znamená ale už nerovnost, často i psychickou poruchu.

24.   Láska, výbušnost zkrotí sám život, potom následuje harmonie a touha po rodinném krbu, obětavost.

25.   Někdy těžkosti, stagnace a nerozhodnost. Rozený lékař či pečovatelka. Je vhodné zaměřit studium tímto

        směrem. Ovšem vlastní zdraví je slabší.

26.   Touha po hmotných statcích či slávě může přivolávat neporozumění. Nehnat nic do extrémů a vše bude

        v pořádku. Vyplácí se myslet na druhé.

27.   Číslo 27 představuje nelehkou káru v životě, kterou člověk musí táhnout. Pokud číslo dvacet sedm vlastníte

        ve jméně, doporučuji změnit alespoň jedno písmenko.

28.   Velmi namáhavé číslo. Člověk s tímto číslem ve vzorci osudu musí vynaložit spoustu úsilí a vůle, aby se

        dobral k cíli. Čekají na něho překážky, konkurence. Nic není zadarmo.  

29.   Osudové číslo slabší psychiky. Člověk narozený v tomto dni je náladový, těžko se podrobuje jakýmkoliv

        omezením. Problematické vztahy většinou končí osaměním. Ale může se narodit skutečný spisovatel, či dramaturg.

30.   Bezprostřední komunikace s lidmi, úspěšné číslo. Život přináší šance, nabízí hodně, co může člověk využít.

        Číslo třicet bojuje a také vyhrává.

31.   Oblíbenost je polovinou úspěchu. Hezká tvář polovinou druhou. Člověk narozený pod tímto číslem má vůli

        i talent zvítězit.

32.   Někdy náladovost, ale většinou se v životě hodně podaří. Člověk se vývojem a postupným zráním

        stává úspěšným.

33.   Radost, rodina, děti, smyslnost a touha po lásce většinou bývá naplněna. Potom klid, harmonie.

34.   Je třeba překonat problémy a bloky nejen v sobě, ale i v okolí, v rodině. Po zvládnutí se může dostavit

        pohoda či úspěch. Vše ale závisí na okolnostech. Hodně práce.

35.   Vitální a úspěšný člověk. Jeho silou je neposednost a vnitřní zvědavost. Musí se nutně soustředit při jednání

        s lidmi, vztahy jsou pro něho někdy hodně náročné.

36.   Tvůrčí typ, úspěšný, inteligentní. Dobré cesty i životní putování.

37.   Talent, hodně přátel, směřování k umění v oblasti zpěvu, malířství či literární tvorbě. Vždy má dobrou oporu

        nebo zázemí.

38.   Sobectví, ego, problémy s uspořádáním vlastního života, hodně aktivity a energie. Inteligence.

39.   Úspěšné komunikování s druhými, hodně přátel. Pozor na zklamání, citové problémy, vždy musí člověk

        něco obětovat. Opatrnost v přátelství neuškodí. Většinou sportovní založení.

40.   Číslo ztrát ve všech oblastech. Těžký život s neviditelnými okovy a horšícím se zdravím. Osamělost, nelehké

        osobní soužití. Důrazně v tomto případě doporučuji změnit jméno či bydliště.

41.   Číslo změn, cestování, touha po dobrodružství, po poznání. Plodný život v pohybu.

42.   Odpovědnost ve vztazích. Rodné hnízdo představuje jistotu, je nade vše. Sklon starat se o své milované,

        opečovávat je může vést k nemírnému rozmazlování.

43.   Vysoce nepříznivé číslo. Pokud se vyskytne jako součet v datu narození, čeká člověka nelehká cesta

        životem. Pokud se toto číslo objeví ve jméně, doporučuji změnu! Ušetří se tím spousta smůly a zklamání.

44.   Úspěchy, dobré zdraví, spolehlivě a dobře plynoucí život, někdy se lze dobrat i slávy.

45.   Touha dokončit své snažení, změny v povaze, panovačnost, někdy zvláštní zásady, které ale druzí nemusejí

        chápat. Je nutná práce na sobě.

46.   Pro člověka s tímto číslem ve vzorce jména platí, že by měl nejdříve uvažovat a teprve potom jednat. Je zde

        zakódována zbrklost a citovost. Obojím si může znepříjemnit život. Jsou na něho nakládány nelehké povinnosti

        i odpovědnost.

47.   Slabší zdraví, ale celkem normálně plynoucí život. Nositel tohoto čísla ve vzorci by se měl vyvarovat

        vzteklosti z bezmoci.

48.   Více nepřátel než přátel, člověku s tímto číslem ve vzorci osudu budou házeny klacky pod nohy. Chce to

        najít rovnováhu v meditaci či umění.

49.   Nestabilita. Ztráta smyslu pro reálný život. Dobré možná jen v umění, ale život s tímto číslem bude nesmírně

        těžký. Doporučuji změnu jména nebo čísla domu.

50.   Nápaditost, flexibilita, člověk se řídí heslem, že nic není nemožné, vše jde nějak zařídit. Velmi dobré číslo

        pro současnou dobu.

51.   Neklidné číslo. Člověk s tímto číslem ve vzorci osudu touží zároveň po dobrodružství, úspěchu i harmonii.

        Pozor by si měl dávat nejen v rodinných vztazích.

52.   Konflikty, nestálost, někdy až zlo. S tímto číslem je zapotřebí se velmi ovládat. Nelehké partnerské vztahy.

53.   Číslo, které přináší spokojenost, žádné velké problémy, nenáročnost. Velmi snášenlivé a harmonické se

        vztahem k umění a cestování.

54.   Opatrnost. Člověk s tímto číslem ve vzorci jména by neměl slibovat nic,  co nemůže splnit. Obtíže, nespokojenost.

55.   S tímto číslem ve vzorci může mít člověk pocit, jako by byl jednou nahoře a podruhé dole. To může vést ke

        zlosti a zklamání. Začíná často několikrát v životě.

56.   Problematické osobní vztahy, někdy podezíravost či hádavost, nedůvěra v druhé lidi. 

57.   Sopečné číslo. Nejdřív vyletí oheň a kameny. Nutno se ovládat. Hodně cest, nejen u nás, ale i po světě.

58.   Rizikovost ve všem. Pozor na úrazy, nehody i finanční ztráty. Člověk s tímto číslem ve vzorci by nikdy

        neměl jít do extrémů, to může být i životu nebezpečné. Pozor na adrenalinové sporty.

59.   Časté cesty do zahraničí, dobré kontakty s lidmi, smlouvy a jednání. Nezapomínat ale na opatrnost.

60.   Ztížený soukromý život, povinnosti, pocit okovů a vězení. Jako by byl člověk v kleci, neví, co by měl udělat.

        Připadá mu, že každý jeho krok je zbytečný a bezvýznamný.

61.   U člověka s tímto číslem osudu střídají dobrá období horší. Láska je vážný pojem, komplikace. Obvykle delší

        hledání partnera, protože má na něho vysoké nároky.

62.   Dobrý citový život, rodinné zázemí. Spokojenost a láska.

63.   Klidné a harmonické číslo, většinou úspěšné.

64.   Hodně povinností. Pozor na rychlé a někdy i mylné úsudky. Každý krok je třeba nejdřív dobře promyslet.

65.   Silné prožívání všech životních událostí, nervní napětí. Je důležité nalézt klid a rovnováhu v životě.

66.   Číslo oddané druhým lidem. Charakterizuje člověka s vlastním světem, introverta. Někdy má těžkosti na duši.

        Většinou obětuje své cíle ve prospěch druhých.

67.   Nebezpečí rozvodů, nespokojenost v osobních vztazích, ale i se sebou samým. Pozor na nehody.

68.   Finanční nesnáze, starosti. Nelehké osobní vztahy. Neurózy.

69.   Číslo plné vášně a citu. Celkem úspěšné.

70.   Magické číslo, které nabádá k ezoterním naukám. Úspěšné a vytrvalé.

71.   Překonávání překážek, následné úspěchy.

72.   K úspěchu dopomůže někdo druhý, schopnost jednat.

73.   Tvůrčí osobnost, v citovém životě mohou nastat potíže. Je to číslo, které v životě něco dokáže.

74.   Vývoj tak dobrý, že může přílišným sebevědomím mnoho zkazit. Člověk by neměl ztratit cit a soudnost.

        Varuji před přílišnou oblibou alkoholu.

75.   Cesty a dobrodružství člověka s tímto číslem ve vzorci osudu provázejí občasné úrazy i ztráty hmotných věcí.

        V životě hrozí také ztráty partnerů.

76.   Stejné jako u čísla 67. Nebezpečí rozvodů, nespokojenost v osobních vztazích, ale i se sebou samým.

        Pozor na nehody.

77.   Vysoké napětí. Dvojitý Saturn dokáže napáchat hodně zla. Doporučuji změnit jméno.

78.   Číslo obchodníků, kteří mají občas i úspěch. Finance přicházejí pozvolna, ale jistě.

79.   Problémové a ztrátové číslo. Hrozí náhlé nehody, komplikace, ztráty.

80.   Úspěšnost ve velkolepých plánech. Ctižádost bude uspokojena i finančně.

81.   Úspěch přichází často na úkor citu. Člověk s tímto číslem ve vzorci osudu by se neměl nechat zaslepit,

        jinak by totiž mohl přijít o víc než o peníze.

82.   Číslo kariéry. Vzrůst úspěchu a osobnosti.

83.   Stejné jako u čísla 38. Sobectví, ego, problémy s uspořádáním vlastního života, hodně aktivity a energie.

        Inteligence.

84.   Číslo pro obchodování a úspěšná jednání ve všech sférách.

85.   Stejné jako u čísla 58. Rizikovost ve všem. Pozor na úrazy, nehody i finanční ztráty. Člověk s tímto číslem

        ve vzorci by nikdy neměl jít do extrémů, to může být i životu nebezpečné. Pozor na adrenalinové sporty.

86.   Stejné jako u čísla 68. Finanční nesnáze, starosti. Nelehké osobní vztahy. Neurózy.

87.   Stejné jako u čísla 78. Číslo obchodníků, kteří mají občas i úspěch. Finance přicházejí pozvolna, ale jistě.

88.   Ohromná energie, které může člověka dovézt buď k maximálnímu vrcholu, nebo naopak úplnému pádu, na dno.

        Extrémy.

89.   Po starostech, kterými si člověk s tímto číslem ve vzorci osudu musí projít, přijde zasloužené uklidnění.

90.   Velké srdce touží vítězit pro druhé. Charita a touha pomáhat slabším či bezmocným.

91.   Životní zkušenosti budou tvrdé, doporučuji změnu nebo alespoň úpravu jména.

92.   Stejné jako u čísla 29. Osudové číslo slabší psychiky. Člověk narozený v tomto dni je náladový, těžko se

        podrobuje jakýmkoliv omezením. Problematické vztahy většinou končí osaměním. Ale může se narodit skutečný

        spisovatel, či dramaturg.

93.   Sportovní či umělecký duch, stejné jako u čísla 39. Úspěšné komunikování s druhými, hodně přátel. Pozor na

        zklamání, citové problémy, vždy musí člověk něco obětovat. Opatrnost v přátelství neuškodí. Většinou sportovní založení.

94.   Stejné jako u čísla 49. Nestabilita. Ztráta smyslu pro reálný život. Dobré možná jen v umění, ale život s tímto

        číslem bude nesmírně těžký. Doporučuji změnu jména nebo čísla domu.

95.   Stejné jako u čísla 59. Časté cesty do zahraničí, dobré kontakty s lidmi, smlouvy a jednání. Nezapomínat ale na opatrnost.

96.   Sobectví, hádky a neschopnost poznat sebe sama.

97.   Špatná souřadnice by nemohla vést k dobrému osudu. Doporučuji změnit jméno.

98.   S tímto číslem ve vzorci osudu to člověk nebude mít jednoduché. Určitě by neměl propadat euforii, naopak by měl pracovat

        a pracovat.

99.   Nestačí snít s otevřenýma očima, je třeba sny také realizovat.

100. Stovka představuje absolutní Boží ochranu, možnost průniku do jiných dimenzí a práce v nich. Obrovské ambice,

        které ochraňují i při tzv. karmickém trojúhelníku či kvadrátu.

 

U vyšších číselných hodnot (101, 102, 103 atd.) redukujeme na čistá čísla (2, 3, 4 atd.) a nulu.

Nula v čísle vždy znamená ztížení osudu. Nic s ní nebude jednoduché.

U dalších čísel (143, 161 atd.) také redukujeme na čisté číslo (8, 7 atd.) a výklad vyhledáme v předchozím přehledu.

Čísla s nulou (10, 20, 30…) působí obráceně vzhledem k původnímu významu čísla.

 

Každému číslu vládne jedna z vesmírných těles

 

1           Slunce – oheň, energie, síla

2           Měsíc – emoce, lidské tekutiny, růst, intuice

3           Merkur – vědění, učení, schopnost jednat

4           Mars –  oheň, práce, obchod, zloba, válka, tělesné pudy, agresivita

5           Jupiter – štěstí, přátelství, upřímnost

6           Venuše – láska, harmonické vztahy, přátelství

7           Saturn – karma, buď dobrá, nebo špatná, duchovno

8           Neptun – ovládá lidské tekutiny, přelévání věcí dobrých a špatných, těžká planeta, zpomalení

9           Uran – dobrá planeta, probouzí mentální energii a sílu

0           Pluto – ztížení všeho

 

Karmické trojúhelníky, kvadráty a jiné obrazce

 

Ve vzorci osudu může někdy dojít k výskytu několika rizikových čísel,

která po vzájemném spojení vytvoří pevně ohraničený obrazec.

Může to být trojúhelník, kvadrát, ale i třeba nedefinovaný uzavřený útvar, anebo spojení dvou či více lomených čar.

Karmické obrazce totiž ruší vibrace vzorce osudu.

Člověku s takto narušeným vzorcem osudu se mnohem hůře žije.

Je náchylný k nemocím, má problémy ve vztazích, ale i v zaměstnání.

Vnímá komplikace zdravotní, ale i existenční a citové.

Je také vystaven mnohem více úrazům a nehodám.

Jaká čísla jsou riziková? 7, 16, 25, 29, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 92.

Čisté sedmičky ukazují na vztah k lidem a nejsou člověku tak nebezpečné, pokud je člověk používá

k pomoci druhým. V opačném případě se veškerá zloba okamžitě vrací k adresátovi a způsobuje často nemoci a problémy.

 

Ve vzorci osudu se zohledňuje také sedmička obsažená ve jméně.

Když jsou sedmičky dvě, je už člověk náchylný k nemocím, tři sedmičky vytvářejí tzv. korunu mága.

Větší množství je už problematické, člověk by měl jít duchovní cestou, jinak by mu jeho sedmičky mohly ubližovat.

Ta cesta je daná, ale pokud člověk žije světsky, naráží v životě na řadu problémů a trpí.

 

U vyšších čísel – šestnáctkou počínaje – už jsou problémy jasné, zvlášť když se ve vzorci sepnou do obrazce.

Začnou vznikat těžké závislosti (alkohol, drogy, násilná trestná činnost, psychická nevyrovnanost,

kumulace nešťastných náhod apod.).

Tyto neblahé karmické obrazce lze vyrušit úpravou jména či příjmení.

Člověku se potom hned lépe dýchá i žije.

 

Dále jsou velmi nebezpečná čísla 29, 40, 43.

Číslo 29 znamená v numerologii těžký osud.

Pokud se člověk narodí 29. dne v měsíci, nedá se s tím bohužel nic dělat.

Když se ale objeví ve jméně či příjmení, je šance to změnit.

Číslo 40 představuje narušení fyzického zdraví, pravděpodobnost nehod, havárií apod.

Jako číslo domu působí velice tíživě a neblaze; drží člověka při zemi a způsobuje problémy

a často nevysvětlitelné fóbie.

Číslo 43 je stejně špatné jako 40. Snažte se tato čísla odstranit ze svého osudu.

 

Karmické trojúhelníky se upínají čísly: 7, 16, 25, 29, 34, 43, 40, 52, 61, 70.

Řadí se od málo nebezpečných až po zdraví a životu nebezpečných.

Za zvlášť nebezpečná považujeme čísla 16, 29, 40, 43.

V trojúhelníku stačí jedno z těchto čtyř čísel a už má člověk závažné problémy v životě.

 

Průtočnost kříže

 

Energie, které z vesmíru přicházejí, mají každému předat důležité informace.

Pokud ale narazí na nějaký blok, problém, proudění není ideální a může dojít

k poruchám psychického nebo fyzického rázu.

O průtoku energií mluvíme, pokud je ve vzorci osudu zredukovaný součet severu a jihu,

případně západu a východu, na číslo 8.

Jedná se tedy o tyto číselné hodnoty: 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5 a 4 + 4.

Člověk je náchylný k různým lidským slabostem, s pevností charakteru to není úplně v pořádku.

Ve vodorovné rovině (východ a západ) představuje průtok horší fyzické zdraví.

V rovině horizontální (východ a západ) se jedná o zhoršené zdraví duševní.

 

Pokud je osmička na severu, tedy součet iniciál jména, znamená to, že jedinec má otevřenou cestu k nebi.

Obrazně řečeno to znamená cestu k úspěchu a mimosmyslovému vnímání, jen se mu musí trochu pomoci.

 

Je-li naopak zredukovaná poslední souřadnice dole (na jihu) v číslo 8, člověk má otevřeně tzv. peklo.

Měl by se mít velmi na pozoru a neubližovat ostatním, protože mnohokrát dostane vše zpět,

a to mohutně, od vesmíru.

Měl by se určitě zbavit sobectví či špatného života bez smysluplného cíle.

 

Celkově mohou být průtoky energií tři. Dva velké (severojižní a východozápadní) a jeden malý, vnitřní.

Pokud se oba průtoky spojí, je na člověka vyvíjen obrovský tlak přes souřadnice jeho jména.

Zrozenec se pohybuje v životě jakoby ve smyčkách a trpí fyzicky i psychicky.

Ve všech případech ale končí smutně.

 

Důležitý je také výpočet kříže...

 

Závěr 

 

Změní-li se jméno, člověk je najednou zdravější, milejší a bude mít bohatší život.

Svůj osud má každý plně ve svých rukou. Nemusíte se bát změny jména, ani příslušné pracovnice na matrice.

Výpočtem vzorce osudu se dozvíte, co vás v životě může čekat, co vás nemine.

Dostáváte do rukou důkazy, jak můžete změnit svůj osud.

Ale samozřejmě nejen svůj, ale i svých nejbližších, dětí, pro které chcete jako rodiče jen to nejlepší.

Člověk je může po výpočtu vzorce osudu poslat například na sever, protože tam budou moci rozvinout

svůj intelekt a naleznou hledané štěstí.

Uvědomí si, že nemá smysl je držet u sebe, protože opičí láska či strach o ně opadne. 

Změněný vzorec osudu vždy lidem přináší úlevu, změnu a jistotu.

Pokud ho budou znát a používat alespoň dvě třetiny lidstva, budeme šťastnější, bude méně válek a násilí.

 

 

© Wahlgrenis, 12.05.2004, za souhlasu paní Camily Karolinss.

Knížka "Jméno je váš osud" je již dokončena a bude v nejbližších dnech na knižních pultech. Ukázka, česká jména.