<= Index  <= Zpět


V oprávněném tušení, že se mi dostane posměšků, nechal jsem si eso - důkaz na konec.

Pokud se tedy někdo posmíval Turnovskému, posmíval se Astronomickému ústavu Akademie věd České republiky, respektive Hvězdárně a planetáriu hlavního města Prahy, které v roce 1996 vydaly ve dvou vydáních knihu RNDr. Jana Tomsy Počítání času (Základy teorie kalendáře), z níž jsem doslova ocitoval matematickou definici křesťanské éry: JD (juliánské datum) 1 721 058, což je poledne světového času 1. ledna roku 1 před naším letopočtem o poledni světového času. Protože historie nezná rok 0, používá místo něho právě rok -1.

Kupeckými počty a pomocí juliánského datování dostaneme jediný správný výsledek: (juliánský rok má 365,25 dne, století 36525 dnů, tisíciletí 365 250, dvě tisíciletí 730 500) 1 721 058 + 730 500 = 2 451 558 JD, což je poledne UT 14. ledna 2000 14. leden 2000 gregoriánského (našeho) kalendáře = 1. lednu 2000 kalendáře juliánského, užívaného dodnes pravoslavnou církví. Vzniklá diference 13 dnů padá na vrub rozdílu mezi tropickým a občanským rokem a je kontinuálně řešena gregoriánskou reformou.

Užijeme-li pro výpočet délku tropického roku 365 dnů 5 hodin 48 minut 45,71 sekund, dostali bychom 2 000 tropických let jako cca 730 484,39142 dnů + 1 721 058 = JD 2 451 542,39142 = 29. prosince 1999 21 hodin 24 minuty UT, kterýžto výsledek je zkreslen zaokrouhlením délky tropického roku na setiny sekundy.

Pokud tedy považujeme 1. leden 2000 za počátek nového tisíciletí, mýlíme se maximálně ve dni, ne však v roce. Na tom nezmění nic, ani to, že rabbi Ješua - později známý jako Ježíš Kristus - se narodil za trojkonjunkce Jupitera se Saturnem, jíž asistoval Uran v roce 7 před naším letopočtem, tedy v roce -6 astronomického datování, čili ještě před počátkem svého letopočtu.

Nakonec si dovoluji vyjádřit dík a uznání dr. Janu Tomsovi za jeho skvělou, i když opomíjenou práci.

Pavel Turnovský