<= Index  <= Zpět


Pavel TURNOVSKÝ připomíná fakta o začátku 3. tisíciletí

Militantní scientisté a radikální skeptici si v poslední době nalezli novou zábavu v tom, že se vysmívají obyčejným lidem, kteří se těší na 1. leden roku 2000 jako na počátek nového století a tisíciletí. Z pohledu akademické vědy je počátkem nového století a tisíciletí 1. leden 2001 a kdo tento názor nesdílí, žije v pověře, založiv svůj světový názor ne na skále kritického racionalismu, ale na písku naivních dojmů a bludných emocí.

Jistě, oficiální akademický názor je oprávněný do té míry, že musí uplynout celých 1000 let, aby mohlo začít nové tisíciletí. Nechme stranou, že tvorba všech solárních kalendářů se potýká s tím, že tropický rok, tedy doba, která dělí dva po sobě následující průchody Slunce jarní rovnodenností, trvá zaokrouhleně 365,2422 dne, a že občanský kalendář může mít pouze dny celé, tedy 365, nebo 366 dnů. Odhlédněme i od toho, že juliánský rok trvá 365,25 dne a všimněme si něčeho, čeho si racionalisté ve své povznesenosti nevšimli, totiž definice počátku křesťanského letopočtu. Všichni dobře víme, že souřadnicové systémy začínají bodem 0 a teprve pak následuje bod značený 1, nebo předchází bod značený -1. Všichni si jistě s Cassinim uvědomujeme, že historie rok 0 nezná, víme však také všichni, že počátek křesťanské éry není historicky určen jako 1. leden roku 1, ale jako 1. leden roku -1 v juliánském datování 1 721 058 den? Počátkem nového století i tisíciletí je tedy - sice zaokrouhleně, ale zcela oprávněně - právě 1. leden 2000 a na tom, ani nejsarkastičtější výsměch sisyfovců nemůže nic změnit.

Pavel Turnovský