<= Index  <= Zpět   Rozpracovaný koncept (link)Ve spolupráci s Astrology Pacific připravujeme ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY.
Odpovědi na otázky zašlete laskavě na adresu: pavel turnovský, nám.Svobody 1, 160 00 Praha 6 nebo elektronickou poštou na adresu: turnov@rezonance.cz.


Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email, website...
2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání)
3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis)
4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?
5. K jakému směru v astrologii se hlásíte?
6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v médiích, astrologii zatím studujete?
7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?
8. Máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?
9. Co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?
10. Jaké astrologické prvky a techniky užíváte nejraději, nejčastěji a proč?
11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?
12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?
13. Máte nějaké další zájmy?
14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v médiích?
15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?
16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?
17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?
18. Můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?
19. Máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?
20. Souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna ve Encyklopedii astrologů České republiky?