<= Index  <= Zpět


Úvod do vulgární astrologie


Populární astrologie v časopisech a na TV jasně naznačuje jazykové směřování současné astrologie. Místo zajímavých inovací nám média nabízejí zjednodušený jazyk citoslovcí a slangu, místo kultivace a diverzifikace se prosazuje nivelizace všech jazykových projevů. Astrologie se tak spojila s jazykem pubescentní části populace, vycházející z promluv seriálových postav, uřvaných rádií a časopiseckého braku. Další vývoj proto zákonitě směřuje k vulgarismům, které se stanou nejvlastnějším projevem astrologie a komunikačním prostředkem budoucnosti. Astrologie budoucnosti je proto astrologií dezintegrace, je to hvězdokecání od slova hvězdopravectví. Logika podobnného vývoje je jednoduchá: věci je třeba nazývat správnými jmény, na vulgární realitu pak používat vulgární označení. Mezi perlou a svyní nebo mezi růží a oslem již dávno nefunguje vztah vyššího a nižšího, a většina se shode, že nadhodnocené perly a růže stejně tak dobře nechutnají jako prasátko. Upřednosťnování vizuálního smyslu v evropské civilizaci nemá žádné ospravedlnění, a je na čase si to přiznat. Názorně to můžeme vidět na zmizení rozdílu mezi politikou a populismem nebo mezi uměním a kýčem. Po nedávných událostech v Rakousku s Haiderem nebo po každodenních událostech v ČR je třeba zavrhnout zjemnělou terminologii a začít se učit jazyk používaný v hospodách. Vulgární astrologie je jediným správným jazykem pro dobu, která vypadá jako vystřižená z kreslených seriálů „South Park„. Astrologický oportunismus je nová pragmatická pozice, která odmítá zjemnělý jazyk astrologických symbolů nejen jako zbytečný eufemismus, ale i jako nebezpečnou lež.
Začneme proto zvířetníkem, pro který by se dnes hodil spíše název zvěřinec nebo zoo a který sestává z archaického názvosloví 12 znamení: Beran, Býk, Blíženec… Mnoho lidí zcela správně tuší, že se nejedná a o berana, ale o skopce, čímž zcela intuitvně a správně popisují první fázi cyklu - problém počátku, který vždy znamená kastraci, ztrátu síly a nalhávání si, že vše nové je lepší. Do nových cyklů podobně jako do nových politických mandátů vždy vstupujeme o něco chudší. Následuje fáze Vůl – volovství, kterou charakterizuje logika „z nouze ctnost„. Vůl popisuje naší schopnost nacházet jistotu i v bídě a omlouvat vlastní lenost (tzv jistota ve vlastní hodnoty). Proto je slovo „tyvole„ tak populární mezi širšími vrstvami a patří mezi zásadní způsoby oslovování bližního. Hodnota druhého člověka i sebe sama je podobně jako u volů něčím zbytečně nadhodnoceným a netečným, co se hodí leda tak k chutnému steaku. Druhá fáze je proto fáze otupění po ztrátě všeho, co jsme měli v předchozím cyklu. Celá tato dezintegrace se ukončuje intelektuálním momentem tunelování a záhadných spekulací, kdy se snažíme zachránit co se dá. Fáze ukecávání ostatních, kterou eufemisticky nazýváme Blíženci, správněji by ovšem znělo Kriplové, tak navazuje na předchozí nadutost. V období kriplů se stáváme poťouchlou bytostí, je to naprosto úchylná fáze, která je naštěstí přechodná. Další triádu (Rak, Lev, Panna) není třeba vysvětlovat, jsou to: Měkkýš, Číča a Puberťačka. Zatímco měkkýš je jakýmsi vedlejším a zbytečným produktem evoluce, naprosto slepou větví všech možných procesů (což se skrývá za pojmy introverce, hluboký vnitřní život a pocit izolace), fáze Číči je úlisná a lživá, je to nekomplikovaná poživačnost spojená s pohrdáním vším v okolí. Logickým vyústěním je proto puberťačka, která je takovým přerostlým úlisným embryem, vzorem nevkusu a hlouposti, které se někdy označují za skromnost a nevinnost. Puberťačka má vždy svoje idoly, čímž živí zábavný průmysl časopisů pro náctileté, což je její příslovečný „perfekcionismus„ a „pracovitost„. Bytost, která „projede„ celou první polovinu kruhu a všemi těmito fázemi musí zákonitě skončit jako nepotřebná a odporná věc podobná nočníku nebo plyvátku, dřívější znamení Váhy, jediné věcné znamení v hvězdném bestiáři. Nočník zdůrazňuje ledvinové konotace tohoto znamení zatímco plyvátko je symbolem submisivních vztahů k okolí. Proto jsou osoby v znamení Plyvátka objektem svěřování se a mají většinou zvláštní talent uchovávat všechny myšlenkové sekrety a sekrementy okolí. Když se pak občas převrátí, což se eufemisticky nazývá pozbytím rovnováhy, tyto sekrementy se vylijí na celé okolí. Následuje nejtajemnější znamení tohoto bestiáře, což je znamení Klíště, které je vzorem parazitismu a neužitečnosti. V předchozí fázi se naprosto vytratil individualismus jak psychický, tak fyzický, a tak nám zbyly jenom těžké formy parazitismu, vyvrcholením čeho je pak fáze Odstřelovač, který si každý špatný čin dovede vysvětlit svými ideály (proto střílí z fanatismu, paranoických představ a z úkrytu). Zvláště pikatní jsou pak detaily o poslední třetině horoskopu, kde se nachází triáda Kozel, Opilec (nebo Utopenec) a Pulec (v českém kontextu i Kapr). Příslovečné chození přes mrtvoly a ambicioznost není nic jiného než všežravost a nevybíravost kozího pokolení. V této fází se ničeho neštítíme a svým smradem všechny odpuzujeme (tzv. rezervovanost). Následuje pak fáze Vodnáře - Utopence nebo Opilce, která prozrazuje nezvládnutí různých druhů živlu vody a zároveň fascinaci něčím, co nezvládáme, což je obsaženo v pojmu extravagantnost. Opilec rozlévá duchovní vody vesmíru – alkohol – ale sám přitom toho nejvíce vypije (odtud nařčení z altruismu). To nejlepší, co se vám pak může stát, po přežití celého zvěřince, je být kaprem v umělém rybníku, což je tzv. fáze splynutí s kosmickým vědomím, a dvojitost tohoto znamení je obsažena v pojmu pulec. Osudem kapra je čekat na další cyklus, kdy vás kvůli mystériu vánoc sežerou.

Speciální kapitolou vulgární astrologie jsou planety, které zastupují archetypalní obrazy postav v našem životě nebo role, které sami můžeme zaujímat. Slunce tak zastupuje všechno, co nás v životě zastiňuje a z čeho závistí oslepnem, správný název je ovšem Tyran, Monarcha nebo Boss. Mamina či Hospodská zastupuje všechny otrávný a hloupý ženský v našem životě nebo naše vlastní sklony chovat se jako kojenec. Fakan zastupuje potenciál chápat a používat vulgární logiku v podobě jazyka a jiných prostředků komunikace. Děvka zastupuje náš velmi zúžený emocionální potenciál – sex a prachy. Buran je asertivnější způsob jak dokázat, že vždy máte pravdu. Kněžour nebo Svatoušek je planetou, která ukazuje, kde máme tendenci otravovat ostatní teoriemi a historkami, kterým sami nevěříme. Dědek je pak místem, kde chybí chování a nastupuje senilita. Ufoun přináší všechno perverzní a divný s čím se v životě setkáme. Blbec nebo Debil je místem, kde se mentální a emocionální retardace dosahuje maxima a Mafián nebo Tunelář – toho se buď bojíme nebo se tím stáváme.
Posledním klíčem k vulgární astrologii jsou samozřejmě aspekty, které se dělí na ty podbízivé, úlisné (sextily, trigony a konjunkce) a na mlátící, zabíjející, pohřbívající (kvadratury a opozice), a pak je tam celá škála méně důležitých aspektů, které mají strukturu štípání, lechtání, škádlení nebo hlazení. V praxi to vypadá tak, že mlácení mezi Děvkou a Buranem může skončit znásilněním nebo zabitím, zvláště pokud Buran je někde v Opilci a Děvka má vztah k Volům. Astrologům, kteří umějí používat vulgární astrologii nedělá problém pochopit každodenní černou kroniku nebo s intelektuálním nadhleden číst časopisy a konzumovat TV. Vulgární astrologie ovšem nabízí i klíč k pochopení politických procesů, například omluva papeže obětem holocaustu nastala v období, kdy Mamina církev byla ve fázi Kripla podporována opilým Ufounem, Idiotem a Děvkou, a kdy Svatoušek spějě k ulísnému splynutí se Senilním Starcem v podobě Vola s buranskými rysy (viz situaci z 12.3.2000).


Anonymní autor s tajným datem narození…
Dokončení textu: 12.3.2000, 21.20 SEČ, Praha

Zpět na začátek stránky