<= Index  <= ZpětNebeská korunovace uprostřed Evropy.
Pavel Turnovský


Jak se zdá, obyvatelstvo Evropy se rozdělilo na ty, kteří úplné zatmění Slunce neviděli, případně viděli jen zatmění částečné a na ty, kteří úplné zatmění Slunce viděli. Z nich se někteří jedinci nechali sluneční korónou korunovat, neboť si všimli nejen sabiánského symbolu pro fázi 139, ale i symbolů fáze předcházející a následující. Hle, zde je korunovační triáda v podání Dana Rudhyara:


FÁZE 138 (Lev 18): CHEMIK PŘEDVÁDÍ SVÝM STUDENTŮM POKUS.
  KM: Lidská mysl prožívá vzrušení z objevování při zkoumání skrytých přírodních procesů.
Dostáváme se zde do oblasti intelektuální analýzy a lidské schopnosti kontrolovat přírodní procesy. Tato schopnost je založena na zděděné znalosti, nabyté společenstvím lidí, generaci za generací. Jedinec demonstruje svou aktivní sílu, která je založena na dlouhých sériích pokusů a úsilí. Je jedním článkem v řetězu předků, v řetězu, který zaručuje kontinuitu jeho aktivity v budoucnosti.
  Zde vidíme člověka jako agens kolektivu lidských bytostí. Přistupuje k přírodě v intencích možnosti ji přetvořit, aby uspokojil své potřeby a chtění. Na nejvyšší úrovni této aktivity je možno mluvit o ALCHYMII.


FÁZE 139 (Lev 19): PARTY NA HOUSEBOATU.
  KM: Potěšení z občasného úniku od přísně strukturovaného společenského chování.
Tento symbol v určitém smyslu kopíruje symbol Lva 12, je však poněkud méně konvenční a popisuje mladistvější způsob společné zábavy. Houseboat přináší účastníkům party intimitu a „bohémský“ charakter vztahům mezi nimi, zatímco „večerní gardenparty“ odráží povrchnější, i když společensky prestižnější druh interakce, a to mezi sofistikovanými příslušníky střední vrstvy. Houseboat je ukotven, přesto plave na hladině řeky, která - alespoň symbolicky - rozpíná úzký společenský status do mnohem větší šíře. Je zde naznačeno, že v podobném způsobu společné zábavy se muži a ženy snaží alespoň o pocit volného toku energií, jako úniku z rutinních aktivit jejich pracovního nebo studentského života.
  Čtvrtý bod naznačuje možnost "uvolnění" přirozených energií ve společné zábavě a pomocí intenzivnějších mezilidských kontaktů. Symbol mluví o OSVOBOZENÍ SE ZE STRNULOSTI.


FÁZE 140 (Lev 20): INDIÁNI ZUNI PROVÁDĚJÍ RITUÁL K POCTĚ SLUNCE.
  KM: Návrat ke glorifikaci přírodních energií.
Zatímco první symbol této sekvence zobrazil nádheru návratu slunce po bouři, v tomto posledním symbolu vidíme, v podtextu, člověka, vracejícího se k přírodě a oslavujícího slunce, po dlouhé krizi „civilizovaného“ života v umělých městech. Po mnoho let je americký Indián unavenému obyvateli města a vyschlému intelektuálovi symbolem tohoto „návratu k přírodě“. Poté, co jsme ho nemilosrdně zničili, přicházíme k němu jako ke vzoru mírumilovného a harmonického skupinového života.
  Symbol nám přináší obraz zvratu naší zespolečenštělé aktivity a otvírá nám cestu pro uvolnění, pramenící z nejhlubších kořenů , uvolnění našich dlouho potlačovaných energií. Přírodní člověk sám sebe vědomě napojuje na zdroj všeho života na Zemi. A to znamená IDENTIFIKACI POMOCÍ UCTÍVÁNÍ -a posvěcení tvůrčí síly.


Od chvíle, kdy jsem průběh úplného zatmění Slunce pozoroval, mne nikdo nedokáže přesvědčit, že se jedná o neblahé omen, ale o zrození nového Slunce, o NOVOSLUNÍ. Podívejme se jaké prvky našich nativit se na těchto (nebo opačných) stupních nacházejí. Doufejme, že Proces započal.


Zpět na začátek stránky