<= Index  <= Zpět


ASTROLOG JE STOPAŘ, REFLEX 24/2004

Byl jsem vůči astrologii naladěn vždy spíš skepticky, připraven vzepřít se jí racionální kritikou. Po setkání s astrologem PAVLEM TURNOVSKÝM (54) o ní budu víc přemýšlet. I kdybych totiž za ním šel s přesvědčením, že astrologie je šarlatánství, odcházel bych nalomený. Demonstroval mi svoje metody na mém horoskopu. A to, co z něj byť jen letmo a v krátkosti vyčetl, pozoruhodně odpovídalo tomu, co jsem v posledních letech prožíval a prožívám.

Astrologie je u nás v posledních letech docela v módě, ne?
Ten hlavní zájem už opadl. Vrchol byl někdy v polovině devadesátých let. Jako i v jiných oblastech byl ten vzedmutý zájem reakcí na to, že před rokem 1989 u nás leccos oficiálně vlastně neexistovalo. Tak i astrologie. Navíc zájem veřejnosti se v současnosti upíná většinou na velmi banální a zkreslenou podobu astrologie, jak ji prezentují některá média.

Takže není astrologie jako astrologie? Laická představa je, že astrologie vychází z působení nebeských těles na osud člověka a na tomto základě může říci leccos o jeho budoucnosti.
To je právě ta zkreslená představa. Jistě, nelze popřít nějaké gravitační působení Slunce a Luny. Ale už třeba v případě Marsu je takové gravitační působení na novorozence asi sedmdesátkrát menší než gravitační působení porodníka. Také věštění budoucnosti rozhodně není hlavní obor astrologie. Kromě gravitačního působení lze samozřejmě spekulovat i o jiných dosud neměřitelných silách, které nás z vesmíru ovlivňují. V mém pojetí je ale astrologie srovnáváním pohybu nebeských těles se změnami v životě jednotlivce nebo kolektivu. Tedy vnitřního světa jedince i toho, jak žije ve společnosti a v přírodě.

A z čeho takové srovnávání vychází, proč by mělo být nějak důležité nebo zajímavé?
Vycházíme z poznatku, že veškerý pohyb ve vesmíru probíhá v cyklech. To, že existují cykly a že významně ovlivňují náš život, je vcelku mimo diskusi i v jiných než astrologických kruzích. Od denního přibližně čtyřiadvacetihodinového cyklu přes cyklus roční, cyklické oběhy planet kolem Slunce až po vzájemné vztahy mezi jejich periodami. Není důvod si myslet, že neexistují i další cykly v řádu stovek, tisíců let. A v cyklech lze nacházet určité pravidelnosti, porovnávat je mezi sebou a z toho se něco dozvídat o situaci jiného cyklu.

Jestli tomu dobře rozumím, pak tedy netvrdíte, že nás planety nějak přímo ovlivňují, ale spíše, že z jejich polohy můžeme usuzovat na to, v jaké „poloze" jsme my.
Ano. Planety jsou pro astrologa jako hodinové ručičky. Hodiny také čas nevytvářejí, jenom ho ukazují. Poloha planet odkazuje k určité situaci, k určitému stavu, zaznamenává určitou fázi cyklu. Astrologie je podle mě především svého druhu jazyk, čtení a interpretace znaků a symbolů. Když se mu naučíme rozumět, obohatí se naše možnost porozumět vlastní životní situaci.

Takže planety se pohybují v určitých cyklech, stejně tak příroda a náš život. Pravidelnosti těch cyklů, jejich průběh můžete porovnávat. Ale stále nerozumím tomu, proč by to porovnávání mělo něco podstatného vypovídat o naší situaci.
Vycházíme z představy, že každý člověk se rodí s určitým potenciálem, posláním. Dostává se do situací, v nichž ho buď rozvíjí, nebo musí potlačovat. V okamžiku jeho narození jsou planety, Slunce, Luna v určité poloze. Ta poloha symbolizuje ten počáteční stav. Pohyb těles ani lidského života se samozřejmě při zrození nezastaví. Vstupuje do toho mnoho proměnných a bylo by naivní si myslet, že astrolog může přesně říci, co se s člověkem děje nebo bude dít. Nedávno nám jeden univerzitní profesor na přednášce řekl, že jsme vlastně stopaři. Na základě stop, které neškolený člověk nedokáže interpretovat, můžeme pomoci s orientací v jeho vlastní životní situaci.

A na základě čeho interpretujete ty symboly? Proč právě tato poloha odpovídá této možnosti, a nikoliv něčemu úplně jinému?
Vycházíme ze zkušenosti. Číňané pěstují astrologii několik tisíc let, a to by nedělali, kdyby to nějak nefungovalo. Je to velmi pragmatický národ. A pak také studujeme „mrtvoly" podobně jako třeba lékaři. Ideální studijní materiál je odkaz nějakého významného člověka, který toho hodně dokázal, měl velmi bohatý život plný zvratů a o němž víme, kdy a kde se narodil. Tam můžeme velice dobře zkoumat oprávněnost některých našich hypotéz.

Ale stejně mi pořád uniká základ vztahu mezi jednotlivými cykly.
To, že cykly jsou provázány, není přece překvapivá myšlenka. Vždyť člověk má nejenom svůj vnitřní svět, vnitřní rytmus života, ale je zároveň součástí společnosti, přírody, vesmíru, má zkušenost se střídáním dne a noci, ročních dob i delších časových úseků. Ale toto pojetí má samozřejmě své filosofické předpoklady a není lehké tomu rozumět.

Jakou má toto pojetí astrologie tradici? A jak je rozšířené?
V Evropě byla tradice astrologie přerušena ve druhé polovině 19. století. Mimo jiné zřejmě i kvůli fascinaci osvícenstvím, racionalitou, vědou. Centrem moderní astrologie se pak staly Spojené státy, kde založila Helena Petrovna Blavatská v roce 1875 Teozofickou společnost, na jejíž půdě se právě začalo pracovat s cyklickým pojetím času. V tomto okruhu se po první světové válce pohyboval i francouzský hudebník a filosof Dane Rudhyar (1895-1985), který je považován za zakladatele humanistické a transpersonální astrologie, směru, k němuž se hlásím i já. Ve Spojených státech astrologie v letech 1930 až 1980 opravdu rozkvetla. Je ale zajímavé, že v některých státech Unie je její provozování dosud nelegální a astrologie je považována za šarlatánství. Naopak v New Yorku obhájila pozice astrologie před soudem Evangelyna Adam-sová. Byla tam v roce 1914 obžalována ze šarlatánství a soudce jí zadal zpracování horoskopu pro ni zcela neznámého člověka na základě místa, data a přesného času jeho narození. A musel uznat, ž

A jak je to u nás?
Já jsem Rudhyara začal studovat v osmdesátých letech, když jsem byl hlídačem v Loretě. Na začátku devadesátých let jsem založil astrologickou školu, jíž prošlo do dneška přibližně tisíc zájemců. Právě teď jsme založili Sdružení pro rudhyarovská studia, které se bude věnovat šíření těchto myšlenek a bude platformou pro podobně naladěné kolegy, ať už profesionály, kteří poskytují konzultace, nebo tzv. amatéry.

Jak taková astrologická konzultace vypadá?
Přicházejí za námi lidé, kteří prožívají nějakou krizi, nevyznají se ve svém životě, pociťují potřeby změny, i lidé, co stojí před nějakým vážným rozhodnutím. Jsme vlastně takoví konzultanti osobního rozvoje. Na základě údajů o datu, hodině a místě narození a rozhovoru s tím člověkem jsme schopni mapovat jeho životní situaci, jeho předpoklady a možnosti. Jsme schopni nahlížet do minulosti i do budoucnosti. Ale je pravda, že věštění budoucnosti, jak už jsem říkal, je pohyb na velmi tenkém ledě. Jen zcela výjimečně si můžeme být jisti, že symboly hovoří natolik jasně, že můžeme o vzdálenější budoucnosti říci něco jistého.

Můžete být konkrétnější? Dejme tomu, že za vámi přijde někdo, kdo prožívá nějakou osobní vztahovou krizi. Neví, jak se má rozhodnout. Co mu můžete nebo umíte poradit?
Tak předně, opakuji, že mu nemůžeme říci: dopadne to tak a tak. Jednak bychom tím dospěli na hranici zneužívání astrologie, protože bychom jeho rozhodování mohli limitovat, jednak je vždycky víc otevřených možností. Jestli nám dostatečně vysvětlí svou situaci a problémy, jsme schopni mu říci, jakému dalšímu směřování spíše odpovídá jeho potenciál i jeho současná životní fáze. Umíme pomoci s pojmenováním příčin jeho krize, bezradnosti, dezorientace.

Zmínil jste možnost zneužívání astrologie. Máte nějaká pravidla pro poskytování konzultací?
Zpracovali jsme etický kodex, školili jsme se v supervizi pomáhajících profesí. Samozřejmostí je diskrétní zacházení s osobními daty. Nepracujeme navíc ani například s horoskopem třetí osoby. Čili když nám někdo přinese data nějakého nepřítomného člověka, vytváříme horoskop jedině na základě ověřeného písemného souhlasu dotyčného.

Změnil nástup počítačů astrologii?
Zrychlil zpracování horoskopů. To, co jste dřív počítal hodinu, máte nyní s příslušným programem na počítači okamžitě a můžete se pohybovat v čase a prostoru podle potřeby klienta. Využívání počítačů má ale pochopitelně i stinné stránky. Svádí k domněnce, že astrolog vlastně nemusí znát nic z astronomie, že vše za něj provede software. Pak dochází k tomu, že astrolog neumí odhalit a opravit chyby, které do programu vložil při zadání. Nemluvě o snížené schopnosti interpretace horoskopu.

Jací lidé vyhledávají vaše služby? A kolik jich je?
Není to žádná specifická skupina. Chodí za námi lidé všech věkových i vzdělanostních a sociálních skupin. Za mnou chodí více žen než mužů,nevím ale, zda je to dáno tím, že jsem muž. Například za mou spolupracovnicí Martinou Lukáškovou chodí přibližně stejně žen i mužů. Kdybych se konzultacím věnoval naplno, měl bych velmi pravděpodobně každý den nejméně jednoho zájemce. Já ale věnuji většinu času škole.

Astrologii lze u nás provozovat na běžný živnostenský list?
Ano, žádná diskriminace u nás v tomto ohledu není. Samozřejmě se na mě někdy různí lidé dívají jako na šarlatána nebo blázna. Ale mám i zkušenosti právě opačné. Jednou se mě při zdravotní kontrole lékař zeptal na zaměstnání, tak jsem jenom tak přikrčeně v očekávání úsměšků špitl, že jsem astrolog. A byl z toho dlouhý a příjemný rozhovor. Pan doktor se totiž také astrologií zabýval. Pro rozvoj astrologie by bylo velkým přínosem, kdyby se jí věnovali lékaři, psychologové, filosofové, jak je to běžné v některých jiných zemích.

Nehrozilo by ale, že zejména třeba psychologové budou do interpretace horoskopů vnášet svá interpretační schémata, která s astrologickými východisky nemusejí nijak podstatně souviset?
Nemůžeme se tvářit, že nám nebeská tělesa patří a využívat astrologickou symboliku smíme jen my.Někteří psychologové astrologii jako pomůcku využívají, například u jungovsky zaměřených je to celkem běžné, vždyť už C. G. Jung se k ní obracel, aby lépe porozuměl hlubinám klientovy duše. V posledních desetiletích, astrologicky řečeno od konjunkce Urana s Plutém v roce1965, došlo a stále dochází jak na poli přírodních a společenských věd,tak i ve filosofii a umění k úžasným objevům a k názorovým změnám, že by bylo hříchem o ně astrologii neobohatit.

Astrologové mají punc podivínů. Podle Pavla Turnovského jsou to především seriózní a disciplinovaní konzultanti osobnostního rozvoje. Astrologie porovnává pohyb nebeských těles se změnami vnitřního i společenského života jednotlivce.

Zpět na začátek stránky